Hur lång är handläggningstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?

Jag har sökt om skadestånd på jk varit frihetsberövad i 3 dagar sökte och skickade in lappen för 1 månad sen men inte fått något svar ännu varför

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frihetsberövandelagen
Om du varit frihetsberövad och blivit friad från gärningen som du var misstänkt för har du i regel rätt till ersättning av staten. Detta regleras i frihetsberövandelagen.

Handläggningstiden är cirka sex månader
Enligt Justitiekanslerns hemsida är den normala handläggningstiden cirka sex månader efter att ansökan gjorts. Efter att beslutet meddelats tar det cirka tio arbetsdagar innan pengarna betalas ut om ansökan godkänns.

Allmänna krav för rätt till ersättning
Det finns vissa grundläggande förutsättningar för att du ska ha rätt till ersättning. Du ska ha varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad och förundersökningen ska ha avslutats eller frikännande dom meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg (2 § frihetsberövandelagen). Det är dessutom endast vissa typer av skador som du kan få ersättning för (7 § frihetsberövandelagen). För andra typer av skador eller skador som inte beror på frihetsberövandet kan man ha rätt till ersättning enligt annan lag, exempelvis skadeståndslagen. Om du får avslag på din ansökan är det alltså möjligt att du har rätt till ersättning grundat på bestämmelser i andra lagar än frihetsberövandelagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna WarnemyrRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000