FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen29/06/2022

Hur kräver man tillbaka pengar vid fel i vara vid köp?

Jag undrar om ett företags lag står över svensk lag ? Om ett företag vägrar att ge pengar tillbaks för en vara jag köpte dagen innan som är rent av trasig, Köpte ett spel på Xbox/Microsoft store och spelet crashar hela tiden och jag ville ha tillbaka mina pengar för spelet är ju inte en fungerande vara, och dom vägrar ge tillbaks mina pengar. Vad ska man göra då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du köpt en vara från Microsoft som du nu vill reklamera till följd av ett fel i varan. Du undrar då om svensk lag har företräde framför Microsofts egna regler. 

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från bestämmelser i konsumentköplagen (2022:260, KköpL) vilken reglerar förhållandet då en konsument, som du själv, köpt varor från en näringsidkare, såsom Microsoft. Eftersom Microsoft är ett företag etablerat på den svenska marknaden, är företaget skyldiga att följa svensk lag. Således gäller alltså gentemot konsumenter, inte Microsofts regler före svensk lag. Det går nämligen inte att avtala bort konsumentskyddet. 

Ett starkt konsumentskydd

Enligt 4 kap. 1 § KköpL ska en vara uppfylla den nivå på kvalité som framgår av köpeavtalet. Om varans kvalité inte motsvarar det som framkommer i avtalet har enligt 4 kap. 5 § KköpL varan ett fel. Vid fel på vara ansvarar enligt 4 kap. 14 § KköpL näringsidkaren för felet i upp till 3 år under förutsättningen att felet faktiskt funnits vid köpet av varan. Det åligger näringsidkaren att bevisa att felet inte skulle ha funnits vid försäljningen utan uppkommit när varan levererats till dig. 

När inträder rätten till reklamation?

Om varan är behäftad med fel och du reklamerar detta fel till säljaren inom skälig tid (2 mån. är alltid skälig tid, 5 kap. 2 § KköpL) har du enligt 5 kap 1 § KköpL rätt att kräva vissa åtgärder från säljaren. Enligt 5 kap 4 § KköpL har du då rätt att kräva omleverans av varan, alltså en ny produkt, alternativt att näringsidkaren reparerar, avhjälper felet. Detta har du rätt i så länge det inte innebär oskälig kostnad för säljaren, säljaren ska nämligen själv stå för kostnaderna för din omleverans  (se 5 kap. 6 § KköpL). Du har även rätt att häva köpet eller begära ersättning under förutsättning att säljaren inte har möjlighet att utföra en omleverans eller avhjälpande av felet (se 5 kap 8 § KköpL). 

Sammanfattningsvis råder i Sverige ett starkt konsumentskydd som de näringsidkare som är etablerade på den svenska marknaden är ålagda att följa. Du har därför rätt att reklamera varan om säljaren inte kan visa att felet uppstått efter det att varan levererats till dig. Du har dock endast rätt till att få tillbaka pengarna om säljaren inte kan leverera en ny vara till dig eller stå för avhjälpande av felet. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vid ytterligare funderingar tveka inte på att hör av dig till oss på Lawline igen. 

Ha en fin sommar! 

Hanna FolkungerRådgivare