Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?

Hej,

Jag genomförde en näsplastik för några månader sedan som är helt misslyckad. Jag ville genomföra operationen av kosmetiska skäl men på konsultationen så hävande kirurgen att min nässkiljevägg var sne och att jag skulle andas mycket bättre om jag korrigerade den (har aldrig upplevt aningsproblem) och såklart gick jag på det. Nu efter operationen är min näsa och mina näsborrar helt sneda och jag andas sämre genom ena näsborren. Har förstått att det är svårt att få ersättning för plastikoperationen men eftersom jag inte bara är missnöjd över själva resultatet utan att kirurgen har utförd en korrigering av nässkiljeväggen som inte ens var nödvändigt och som har försämrat min andningsförmåga undrar jag om det är ett skäl som kan ge ersättning och hur jag ska gå tillväga för att få detta? Kirurgen har inte velat tala om vad han har för försäkringsbolag.

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig fråga som att du undrar hur man kan gå tillväga för att kräva ersättning efter en misslyckad plastikoperation. Jag kommer att utgå ifrån att det är en privat klinik som har utfört ingreppet på dig och därför börja med att besvara frågan utifrån den förutsättningen. Längre ned kommer jag dock att nämna vad som kan gälla om det istället är en offentligt finansierad klinik.

Detta gäller om du har blivit skadad på grund av en plastikoperation

Om du har blivit skadad efter en plastikoperation kan det vara så att du har rätt till ersättning enligt patientskadelagen. För att denna ska vara gällande måste två förutsättningar vara uppfyllda:

- Det ska dels ha uppkommit en personskada (personskada definieras som psykiskt eller kroppsligt sjukdomstillstånd som orsakats av en skadehändelse),

- Det ska vara fråga om en behandlingsskada som hade kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt (6 § patientskadelagen).

För att en skada ska kunna ersättas enligt patientskadelagen krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan skadan och operationen i fråga och detta orsakssamband måste dessutom vara övervägande sannolikt, vilket det är du som patient som måste bevisa.

I ditt fall verkar det som att plastikoperationen ifråga har lett till att du andas sämre och att den därmed har försämrat din andningsförmåga. Detta är därför någonting som skulle kunna anses vara en skada enligt patientskadelagen. Så som du beskriver operationen verkar det dessutom som att kirurgen tog en risk när hen korrigerade din nässkiljevägg, eftersom att denna korrigering uppenbarligen försämrade din andning istället för att förbättra den. Det kan därför vara så att denna skada hade kunnat undvikas genom annat utförande av förfarandet eller genom val av ett mindre riskfyllt förfarande.

Detta gäller om det är en privat klinik

Det är i första hand klinikens försäkringsbolag som du ska vända dig till (13 § patientskadelagen). Om kliniken inte är försäkrad eller om det inte är möjligt att ta reda på vilket försäkringsbolag de har, kan patientförsäkringsföreningen hjälpa dig att få ersättning för din skada (14 § patientskadelagen). Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga.

Det är även värt att nämna att om du skulle vara missnöjd med utfallet hos försäkringsbolaget, kan du alltid vända dig till patientskadenämnden som kan yttra sig i fallet vilket blir som en rekommendation för försäkringsgivaren (17 § andra stycket patientskadelagen).

Om det istället skulle vara fråga om en offentligt finansierad klinik

Regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden gällande offentligt finansierade kliniker hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring.

För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om kliniken är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om kliniken har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om kliniken inte har tecknat en patientförsäkring eller om det inte går att ta reda på vad de har för försäkringsbolag kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. För att en skada ska kunna ersättas enligt patientskadelagen måste det vara fråga om en personskada som dessutom är en behandlingsskada som hade kunnat undvikas om kirurgen utförde operationen på ett annat sätt eller hade valt ett annat mindre riskfyllt förfarande. I ditt fall finns det en del som talar för att kraven för att få ersättning enligt patientskadelagen kan vara uppfyllda. Jag har dock inte tillräckligt med information för att ge dig ett exakt svar. Min rekommendation till dig är därför att du kollar på de olika alternativen jag beskrivit för att kräva ersättning samt att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,Temra BaydonoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”