Hur kräver jag ersättning efter att ha halkat och skadat mig i gaten på en flygplats?

FRÅGA
Hej! Hur går man till väga för att ansöka om skadestånd/ekonomisk ersättning om man har halkat på flygplatsen och slagit i så hårt att man har krossat armbågen och tillbringat hela kvällen och natten på akuten i väntan på operation? Semestern för både mig och min man blev förstörd. Dessutom kommer jag få genomliga smärtor under den kommande rehabiliteringen. Det bör också tilläggas att min olycka inträffade när vi var på väg in mot själva gaten och golvet var genomblött, då städarna var i full gång med att våtmoppa golvet. Såvitt vi kunde se så fanns det inte några skyltar i förebyggande syfte mot just halkolyckor. Hur går vi vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av förtydliganden eller kompletteringar så är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.

Först och främst tycker jag att du ska ta kontakt med flygplatsbolaget och berätta om det inträffade. Om din historia är väl underbyggd och bolaget accepterar att det förekommit brister i säkerhetsarbetet så är det inte omöjligt att du blir ekonomiskt kompenserad utan att behöva göra ett rättsligt ärende av det hela. Sannolikt ingår ni då ett förlikningsavtal där det framgår att saken, efter att du erhållit pengarna, är utagerad.

I händelse av att flygplatsboalget inte går med på att ersätta dig, eller samtycker till ett lägre belopp än vad du anser skäligt, så återstår bara att skicka in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. I stämningsansökan ska du redogöra för vad som har hänt och presentera ett yrkande (det vill säga hur mycket pengar du vill ha) och bevisning (exempelvis ett läkarutlåtande som styrker de skador du ådragit dig).

Det blir sedan upp till domaren att avgöra om flygplatsbolaget, genom personalen, agerat på ett så vårdslöst sätt att det medför skadeståndsskyldighet. Baserat på de omständigheter du redogjort är det svårt för mig att göra någon ordentlig bedömning av om det förekommit vårdslöshet i den aktuella situationen. Att det saknades varningsskyltar är definitivt en omständighet som talar i den riktningen – men det måste, om flygplatsen hävdar att det visst funnits sådana, å andra sidan kunna bevisas.

Min, möjligen något defensiva, rekommendationen blir därmed att antingen ta kontakt med en ”riktig” jurist och med den personen gå igenom ditt ärende mer i detalj. Mina duktiga kollegor på Lawline kan du kontakta här. Du betalar då ett timarvode som du sedan, i normalfallet, får tillbaka om du vinner mot flygplatsbolaget i tingsrätten.

Om du föredrar att gå vidare utan professionell juridisk uppbackning så hjälper jag dig gärna med ett utkast till stämningsansökan, granskning av det bevismaterial som eventuellt finns och andra formaliteter. Kontakta mig i sådana fall via mejladressen ovan.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (216)
2021-07-20 Stämningsansökan - skadestånd
2021-07-07 Hur och vad kan man begära när ens granne tagit ner träd och häck?
2021-06-09 Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?
2021-05-31 Kräva skadestånd

Alla besvarade frågor (94346)