FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet14/08/2018

Hur köper man en andel av en fastighet?

Min man och jag ska köpa vår dotters del av vårt gemensamma sommarhus. Hon äger halva huset och min man och jag 1/4 var.

Hur gör vi?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köpehandlingar

Vid köp av fast egendom ska ett skriftlig köpekontrakt upprättas för att överlåtelsen ska vara giltig (4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken). Köpekontraktet ska innehålla fastighetsbeteckningen, uppgift om köpeskillingen, vem som är köpare respektive säljare, vilken andel som överlåts samt en överlåtelseförklaring. En överlåtelseförklaring är en förklaring att säljaren överlåter fastigheten på köparen. Handlingen ska därefter undertecknas av säljaren och köparen.

Som kvitto på att betalning erlagts är det vanligt att därefter upprätta ett köpebrev. Köpebrevet är ofta mycket kortare än köpekontraktet och behöver endast innehålla de minimikrav som jag beskrivit ovan samt en kvittens av köpeskillingen. För att en senare lagfartsansökan ska beviljas krävs det även att undertecknandet av den handling som ska användas för ansökan bevittnats av två personer.

Om ni behöver hjälp med att upprätta köpehandlingarna kan ni vända er till en av våra jurister, se här.

Lagfart

Så snart ni förvärvat fastigheten behöver du och din man söka lagfart för ert förvärv (20 kap. 1 § JB). Det innebär att ni blir registrerade som ägare till fastigheten och görs genom en ansökan till lantmäteriet, läs mer här. Köpebrevet är ofta den handling som används för ansökan, då den som sagt inte behöver innehålla samtliga avtalsvillkor.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”