Hur köper jag rättvist ut min syster ur ett samägt fritidshus?

Hej

Jag och min syster fick ett fritidshus i gåva av våra föräldrar för några år sedan där vi även löste ett befintligt lån på 500 000 kr. Nu har vi beslutat att jag ska lösa ut min systers del i fritidshuset. Hur går vi till väga för att göra detta så rättvist och ekonomiskt fördelaktigt som möjligt för oss båda? Hur får man fram inköpspriset på bostaden (byggt i slutet av 60-talet)? Antar att summan på 500 000kr som vi betalade vid övertagandet inte räknas som inköpspris, eller? Taxeringsvärde 675 000kr, marknadsvärde 1 200 000kr.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt

Jag uppfattar det som att ni fick huset genom en gåva varvid de 500 000 kronor som ni betalade vid övertagandet är de 500 000 kronor som utgjorde ett lån. Vidare antar jag att ni äger lika stor andel av fritidshuset vardera, det vill säga 50%. Det nuvarande marknadsvärdet uppskattas till 1 200 000 kronor och det nuvarande taxeringsvärdet 675 000 kronor.

Utbjudande till försäljning vid offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt

Det råder avtalsfrihet angående hur ni väljer att lösa problematiken, vilket innebär att ni själva får besluta vilken summa som du ska betala din syster. Det är det rådande värdet snarare än inköpspriset som är relevant för utlösande av delägare. Taxeringsvärdet är dock ofta lägre än marknadsvärdet och det är svårt att säga om 1 200 000 kronor motsvarar det faktiska priset. Svårighet råder således kring avgörandet av vad som utgör ett rättvist och skäligt pris, varför lagen om samäganderätt (SamägL) kan vara behjälplig.

Enligt SamägL kan det beslutas av en delägare eller flera tillsammans att egendomen ska utbjudas till försäljning vid offentlig auktion (6 § SamägL). Om samtliga delägare närvarar vid auktionen kan de enhälligt besluta att förkasta ett köpeanbud, det vill säga avstå från att sälja egendomen (12 § SamägL). Vad detta innebär för er är att ni kan utröna det rådande marknadspriset utan att egendomen säljs. När marknadspriset på detta vis fastställts kan ni med enkelhet besluta om ett skäligt pris som du ska betala din syster för att överta hennes andel. Det är även möjligt att du själv lägger det högsta budet och betalar din syster den andel av köpeskillingen som motsvarar hennes ägandeandel i huset.

Ansökan om försäljning vid offentlig auktion

Ansökan görs till rätten (6 § SamägL), vilket innebär er närmaste tingsrätt. Vid kontakt med tingsrätten ska anges omständigheterna kring delägarskapet samt bevis på faktiskt ägande, exempelvis genom utdrag ur fastighetsregister då jag antar att fritidshuset utgör fast egendom (jfr 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § jordabalken). Förslagsvis kan ni ange en person som god man, vilket även kan vara någon av er själva. En god man ombesörjer auktionen, fördelar köpeskillingen samt utfärdar köpebrev (jfr 8 § SamägL). Om god man inte anges utses någon av tingsrätten själv. Ansökan kostar 900 kronor, vilket betalas genom domstolens betaltjänst.

Sammanfattning

För att nå en rättvis och ekonomiskt fördelaktig lösning föreslår jag att ni ansöker om försäljning av samägd egendom för att med större säkerhet kunna fastslå rådande marknadsvärde. Därefter är lämpligt att du köper ut din syster genom att betalar henne den andel av marknadsvärdet som motsvarar hennes andel i det samägda huset. Föredrar ni att helt på egen hand avtala om ett pris som anses skäligt är detta självfallet ett lättare alternativt, dock sannolikt inte lika rättvist.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Joar LindénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”