Hur konstruera en rätt för tidigare ägaren av en fastighet att bo kvar efter överlåtelse?

2013-10-25 i Arrende
FRÅGA
Hej, En släkting önskar att jag ska överta släktens skogsfastighet som han nu äger. Vi bor grannar på samma gård, min tomt är avstyckad från stamfastigheten på vilken släktingens hus ligger- husen ligger ca 20m från varandra. Hur kan man göra för att de ska kunna bo kvar i sitt hus efter att jag övertagit fastigheten, måste man stycka av en tomt för deras hus plus garage eller kan man på nåt vis skriva så de äger eller har rätt att förfoga över enbart byggnaderna så länge de lever och att de därefter tillfaller den som äger skogsfastigheten de ligger på? De har inga barn eller föräldrar i livet, syskon är närmaste släktingar om det nu har betydelse.
SVAR

Hej!

Jag tror att den bästa lösningen på den här frågan är att du, efter det att du övertagit fastigheten, arrenderar ut marken med byggnaderna till din granne som ett bostadsarrende. Ni kan själva avgränsa det område som arrendet ska gälla för till just det markområde där byggnaderna står. Ett avtal om bostadsarrende måste vara skriftligt och alla avtalsvillkor ska tas upp däri, se Jordabalken 8 kap. 3 §. Även senare ändringar måste vara skriftliga. Ett bostadsarrende kan upplåtas för någons livstid enligt Jordabalken 10 kap. 2 §. Om arrendatorn var gift när arrendeavtalet ingicks och maken lever vidare efter arrendatorns död så har maken rätt att överta arrendet som då gäller för dennes livstid enligt Jordabalken 8 kap. 6 §. När arrendeavtalet upphört har förstås du som ägare full nyttjanderätt till området och byggnaderna.

De aktuella lagrummen hittar du här.

Med vänliga hälsningar,

Miranda Lymeus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (214)
2021-06-06 Anlägga brunn på arrenderad mark
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?

Alla besvarade frågor (93179)