Hur kan vi kräva att delägaren betalar för investeringar som gjorts i huset?

2017-07-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi är tre delägare i en fastighet.Två av oss delägarna har börjat rusta upp huset med nytt exempel vitvaror och spis m.mDen tredje personen betalar inte sin andel av kostnaden.Vad kan man göra så han börjar betala för investeringar vi gör.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är flera som äger fastigheten är Lag (1904:48) om samäganderätt tillämplig. Utgångspunkten är att varje delägare ansvarar för sin andel. Av lagen framgår det dock att en delägare är skyldig att bidra till kostnader som uppkommit i samband med en nödvändig eller brådskande åtgärd som övriga delägare vidtagit (se 2 § samäganderättslagen). Som exempel kan nämnas reparationer eller andra åtgärder som skyddar fastigheten. Eftersom ni rustat upp huset med ”vitvaror och spis” faller det enligt min bedömning inte inom nödvändig åtgärd för att skydda egendomen då sådana produkter inte har betydelse för husets bevarande. Det går alltså inte att genom samäganderättslagen utkräva ansvar från den passiva delägaren för sådana investeringar.

Eftersom ni delägare sinsemellan inte heller verkar ha ingått avtal att dela på kostnaderna för investeringarna är möjligheterna att utkräva betalningsansvar från den passiva delägaren dessvärre mycket små.

De möjligheter jag ser för att rå bot på problemet är främst avtalsrättsliga. Genom att upprätta ett skriftligt avtal om varje delägares betalningsskyldighet för investeringar som görs kan ni på rättslig väg säkerställa att en delägare betalar för sin del av investeringarna. Ni skulle även kunna göra ett skuldebrev med exempelvis en avbetalningsplan om det är mer tilltalande för delägarens ekonomiska situation. I slutändan är det naturligtvis något delägaren måste gå med på - vilket inte alltid är helt enkelt att åstadkomma.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (598)
2021-07-27 Överlåtelseförbud och samägande samtidigt
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?
2021-07-06 Tvångsförsäljning av hus
2021-06-30 Dold samäganderätt till hund

Alla besvarade frågor (94256)