Hur kan närstående gå till väga för att se till att psykiskt sjuk person får hjälp?

FRÅGA
Hej.Hur gör jag för att få min dotter som blir 22 i år att bli inlagd på psyket?Hon skickar väldigt ofta till mig att hon ska ta livet av sig, skär sig själv ofta.Idag sa hon att hon hör röster som säger åt henne att döda nån.Helt ärligt är jag väldigt rädd just nu då hon titt som tätt berättar hur mycket hon hatar mig och att hon hoppas jag dör. Min mamma har ringt akutpsykiatrin och dom säger att dom inte kan göra nåt.Jag vet ärligt talat inte vad jag ska göra, det är precis som att hon lever i en låtsas värld där det har hänt saker som inte alls stämmer. Hur kan jag gå tillväga för att hon ska få den hjälp hon behöver innan det är försent?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Mitt första råd är att försöka övertala din dotter att söka vård själv. Detta är det minst ingripande man kan göra, och det är alltid bättre om man slipper tvinga personen till vård. Jag förstår dock att det självklart kan vara svårt om din dotter inte själv vill söka hjälp. Därför finns det även en möjlighet att tvinga en person med en allvarlig psykisk störning att få vård mot sin vilja, så kallad psykiatrisk tvångsvård.

För att tvångsvård ska kunna bli aktuellt krävs det att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har ett oundvikligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges psykiatrisk vård. Det krävs även att patienten motsätter sig denna vård. (3 § LPT). En allvarlig psykisk störning kräver att det rör sig om en varaktig störning. Det kan till exempel vara att patienten är psykotisk och har självmordstankar eller kan utgöra en fara för andra människor. För att kunna ta in en patient för tvångsvård så krävs det att en läkare har undersökt patienten och skrivit ett vårdintyg på att det finns sannolika skäl för att patienten är i behov av psykiatrisk tvångsvård (4 § LPT). Om patienten skulle vägra en sådan undersökning så kan läkaren ta hjälp av polisen för att genomföra undersökningen.

Jag kan tyvärr inte avgöra om din dotter uppfyller kraven för psykiatrisk tvångsvård eftersom jag inte är läkare. Därför rekommenderar jag dig att kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. Du kan även ringa 1177 för att få råd på vad du som närstående kan göra. Då kan de besluta om att ordna så att en läkare kan undersöka din dotter och besluta om tvångsvård om läkaren anser att det är nödvändigt. Det är här du måste börja för att sjukvården ska kunna ge din dotter den hjälp hon behöver. Tyvärr är detta enda alternativet för dig som närstående för att se till att din dotter får vård, om du inte själv lyckas övertala henne att söka vård på egen hand.

Behöver du stöd eller råd om mer exakt hur du ska gå till väga så har 1177 en lista på olika stödlinjer och telefonjourer som du kan chatta med, maila eller ringa. Här kan du få hjälp av personer med utbildning och erfarenhet av just denna typ av frågor. Jag vill också hänvisa dig till 1177:s information till närstående till någon som har en psykossjukdom.

Hoppas du fick svar på din fråga och att din dotter får den hjälp hon behöver!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (298)
2021-10-18 Kan ovaccinerade nekas vård?
2021-10-11 ersättning för bristande information inför ett vårdingrepp?
2021-09-29 Kan man bli av med sin yrkes-licens vid tjänstefel?
2021-09-29 Kan man anmäla om man inte är nöjd med vården?

Alla besvarade frågor (96515)