Hur kan man säkra egendom till förmån för efterlevande make när det finns särkullbarn?

Vi har en bostadsrätt nu vill jag att min fru skall stå för hela lägenheten jag äger 25% och vill skriva över dom 25%till min min fru vi har särkullbarn och jag vill inte att mina barn ska kunna ta lägenheten ifrån min fru om det händer mig något

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur du kan säkra egendom så att den inte tillfaller dina särkullbarn om du avlider före din fru. Jag kommer börja mitt svar med att redogöra arvsreglerna när det finns särkullbarn och efterlevande make, därefter kommer jag gå igenom hur man kan säkra att en specifik egendom inte tillfaller särkullbarn. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB), medan reglerna om äktenskap och egendom i äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Dödsfall i äktenskap med särkullbarn

När ett äktenskap upplöses genom dödsfall görs det som huvudregel en bodelning där all giftorättsgods läggs samma och delas lika mellan makarna (9 kap. 1 §,10 kap. 1 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom i äktenskapet som inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, gåva eller testamente (7 kap. 1 § samt 7 kap. 2 § ÄktB).

När det sedan kommer till arvsfördelningen i det fall att man var gift vid dödstillfället, så är huvudregeln att den efterlevande maken ärver sin avlidna make – detta gäller dock inte när det finns särkullbarn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Finns det särkullbarn så ärver de nämligen först.

Även om du enbart skulle skriva över de 25 % som du äger på din fru, så innebär bodelningen att lägenheten skulle delas 50/50 mellan makarna och att hälften av lägenheten sedan skulle tillfalla dina särkullbarn som arv. För att kunna säkra att dina särkullbarn inte kan ta lägenheten om något händer dig krävs det främst att egendomen inte ingår i bodelningen – jag går igenom hur detta kan säkerställas nedan.

Säkerställa att egendomen inte ingår i bodelningen

Till att börja med ska du skriva över dina 25 % på din fru – vilket du kan göra genom en gåva. För att gåvan ska vara giltig krävs det att gåvan ska registreras hos Skatteverket, detta görs genom att du lämnar in ett gåvobrev tillsammans med ett brev där du skriver att du vil registrera gåvan (8 kap. 1 § ÄktB samt 16 kap. 2 § ÄktB). För att gåvobrevet ska vara juridiskt korrekt måste det innehålla:

1. Information om givaren och mottagaren,

2. Beskrivning av gåvan – det vill säga vad gåvan omfattar,

3. Överlåtelseförklaring – att du överlåter denna egendom som gåva

4. Ort, datum och underskrift från både givaren och mottagaren

Vidare kan du välja att skriva in ett gåvovillkor att gåvan ska utgöra enskild egendom, detta skulle innebära att de 25 % du ger i gåva till din fru inte ingår i bodelningen vid ditt dödsfall.

Vad gäller de resterande 75 % som jag utgår från att din fru redan äger, så kan ni skriva ett äktenskapsförord under ert äktenskap som säger att lägenheten ska utgöra din frus enskilda egendom och därigenom fråntas även den resterande delen av lägenheten från eventuell bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, undertecknas av båda makar och ges in för registrering hos Skatteverket (7 kap. 3 § andra och tredje stycket ÄktB).

På så sätt kommer lägenheten inte ingå i bodelningen och därmed inte delas mellan makarna och tillfalla dina särkullbarn, utan den kommer stanna orörd bland din frus tillgångar.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”