Hur kan man överklaga en lagakraftvunnen dom?

2019-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Finns det något som man kan göra för någon som blivit oskyldigt dömd och nu måste sitta i fängelse och betala böter för något han inte gjort? Han har inte gjort det han blivit dömd för utan det har varit en "plan" mot honom .Personen i fråga är inte svensk medborgare men har uppehållstillstånd och arbetstillstånd och har fast arbete, lägenhet och körkort.Han är snäll och lugn som person och skulle aldrig göra något ont. Men någon ville honom ont och "lurade" honom till att hamna i detta och blev dömd..,Det är hemskt för honom att bli straffad för något och följder som kommer med honom som försvårar för honom i livet framåt.Jag är också ledsen och förtvivlad över vad som hänt. Han är oskyldigt dömd... hur kan det bli så och vad finns det att göra? Hans advokat gjorde inte rätt heller... och gjorde för lite för att hjälpa.Hur är det möjligt i Sverige 2019? Vad kan jag göra? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det man kan göra om man anser att en dom som vunnit laga kraft är oriktig är att begära resning. Resning innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.

Den som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts. Det är en väsentlig skillnad mot brottmålsprocessen i övrigt där det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte är skyldig.

Du kan läsa mer om resning på Högsta Domstolen samt Åklagarmyndighetens hemsida.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1002)
2020-04-01 Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?
2020-03-31 Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?
2020-03-26 Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?
2020-03-22 Preskriptionstider för brott

Alla besvarade frågor (78684)