Hur kan man gå vidare om en myndighet inte tar ett beslut även 4 veckor efter begäran om avgörande?

Vad händer om myndigheten inte tar ett beslut även 4 veckor efter begäran om avgörande? Var och hur kan jag gå vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta hur du kan gå tillväga när en myndighet inte har beslutat om ditt ärende, fastän du har begärt att få ett avgörande. För att besvara din fråga hänvisar vi till Förvaltningslagen (FL). Värt att nämna är att lagen i stora drag är dispositiv, vilket innebär att om den myndighet du menar regleras i en annan lag, går den lagen i många fall före. 

Om en myndighet är försenad i sitt avgörande av ett ärende

Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten åsidosätts (1 kap. 9 § FL). Jag uppfattar det som att du har begärt att ärendet ska avgöras, då det har passerat mer än sex månader sedan ärendet inleddes. I sådana fall är det precis som du säger; myndigheten ska inom 4 veckor fatta ett beslut i ärendet. Om detta inte är möjligt får myndigheten istället i ett särskilt beslut avslå din begäran. Om du får avslag har du rätt att överklaga beslutet (1 kap. 12 § FL). 

Vad kan du göra nu?

Jag rekommenderar dig att vänta några dagar till på beslutet. Om du inte har fått ett svar efter detta, kan du välja att skicka en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). JO granskar att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Du kan skicka en anmälan genom att klicka här

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”