Hur kan man gå tillväga vid säljarens dröjsmål?

2021-06-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejJag beställde ett par skor på nätet från en hemsida fick beställningsbekräftelse och order nr betalade med kort, summan drogs från kontot 17/5-21 Då inga skor kom och paketet inte gick att spåra mailade jag kundtjänst flera gånger man skulle få svar inom två timmar Posten Logistik import la in paket nr manuellt o svarade att det är kvar i China. Kan jag få tillbaka pengarna häva kortköpet på något sätt? Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline! Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (DAL) samt konsumentköplagen (KköpL).

Ångerrätt inom 14 dagar

När du beställer ett par skor på nätet som privatperson blir distansavtalslagen tillämplig under förutsättning att skorna kostade minst 400 kronor, 2 kap. 1 § DAL. Köparen har som huvudregel vid distansköp 14 dagars ångerrätt från den dagen då köparen fått varan (2 kap. 10 och 12 §§ DAL). I det fall 14 dagar redan har passerat kan ångerrätten inte utnyttjas. Istället får vi vända oss till konsumentköplagen.

Säljarens dröjsmål

Konsumentköplagen blir tillämplig när du i egenskap av fysisk person köper en lös sak av en näringsidkare huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, 1 § KköpL.

En säljare är i dröjsmål så fort säljaren inte har fullgjort den avtalade prestationen inom den tid som parterna har avtalat om, och denna försening inte beror på köparen, 9 § KköpL. När det inte är avtalat om när leverans ska ske är det svårare att fastställa en tidpunkt för när säljaren faktiskt är i dröjsmål. I dessa fall görs en bedömning utifrån vad som anses vara skäligt utifrån omständigheterna.

Konsumentens rättigheter vid säljarens dröjsmål

Hålla inne betalningen

Så länge köparen inte har fått sin del av prestationen behöver köparen inte betala för prestationen, 11 § KköpL. Köparen har alltså rätt att hålla inne betalningen tills dess att säljaren fullgör sin del av prestationen, vilket kan fungera som påtryckningsmedel för att säljaren ska fullgöra sin prestation.

Fullgörelse

Köparen har rätt att kräva att få leverans och att köpet då fullgörs. Köparen kan alltså kräva att säljaren fullgör den avtalade prestationen, 12 § KköpL.

Häva köpet

Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen, 13 § första stycket KköpL. Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i varje enskilt fall. I det fall säljaren meddelar att tröjan inte kan levereras har du också rätt att häva köpet, 13 § första stycket KköpL.

Du kan också häva köpet om du först begär att säljaren fullgör köpet inom en bestämd tilläggstid som inte är oskäligt kort och säljaren inte avlämnar soffan inom den givna tiden, 13 § andra stycket KköpL. Anser säljaren att tilläggstiden är för kort måste säljaren meddela detta.

Vad gäller i ditt fall

Du har rätt att häva köpet i det fall säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig. Huruvida det är av väsentlig betydelse kan jag dessvärre inte svara på då det inte finns tillräckligt med information för att göra denna bedömning. Skulle det dröja alltför länge är min rekommendation att göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). De är en myndighet som fattar beslut om hur en tvist ska lösas. Deras beslut är inte bindande utan snarare en rekommendation. Däremot brukar företag normalt sett följa ARN:s rekommendationer då det bl.a. publiceras listor på företag som inte följer deras beslut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?