FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet15/05/2022

Hur kan man gå tillväga om en granne använder mark som tillhör ens tomtgräns?

Vår granne har, trots att vi skriftligen har sagt åt dom att vi inte tillåter det och även gett dom dispans för att ta bort dom, planterat buskar på vår tomt. Det är nära tomtgränsen men stammarna och större delen av busken står på vår sida. Har vi rätt att ta bort buskarna (försiktigt utan att skada rötter) utan att riskera att bli anmälda för skadegörelse eller åverkan? Dom har även tagit ca 5 kvm tomt i sin besittning där dom har stenlagt rabatter som dom vägrar flytta på. Hur ska vi gå till väga? Bör vi polisanmäla eller har vi rätten på vår sida att ta bort både buskar och rabatter då vi har gett dom ett slutdatum för att göra detta själva men som dom har ignorerat? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Bestämmelser rörande grannars rättigheter respektive skyldigheter gentemot varandra återfinns i tredje (3) kapitlet i Jordabalken (JB)

Hur regleras rättsförhållandet mellan grannar i lagen?

Utgångspunkten är att varje granne ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjandet av sin fastighet (3 kap. 1§ JB). Det handlar alltså om att man ska visa hänsyn och respekt mot sina grannar så att man inte stör. Detta omfattar en skyldighet för er granne att inte placera buskar och stenlagda rabatter som går över på er tomtgräns. Ni ska alltså inte behöva tåla att grannens växter påverkar er tomt. I första hand får grannen möjligheten att på egen hand ta bort växterna, om det skulle medföra skada av betydelse för den granne som äger buskarna och rabatterna att ta bort dem (3 kap. 2§ JB). I ert fall verkar det dock som att ni inte nått någon framgång med era tillsägelser. Då är det tillåtet för er att ta bort buskarna och rabatterna själva (3 kap. 2§ JB). Viktigt att komma ihåg är att man endast får ta bort så mycket så att det inte längre stör en och påverkar ens tomtgräns. I och med att buskarna står med rötterna på er sida borde ni dock få  att ta bort de i sin helhet.

Slutligt råd

Det framgår av frågan att ni redan gett grannen en tillsägelse. Antingen väljer ni att ta bort buskarna och rabatterna själva, eller så hör ni av er till grannen igen med en varning och berättar att ni kommer ta tag i det på egen hand om hen inte agerar. Oavsett så har ni en lagstadgad rätt att agera på egen hand, utan något tillstånd från grannen. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000