Hur kan man förlänga ett andrahandshyresavtal av en bostadsrätt?

Hej!

Jag har en bostadsrätt som jag hyrt ut i andrahand senaste halvåret. Kontraktet löper emellertid snart ut men både jag och hyresgästen är intresserade av att förlänga kontraktet (detta ska naturligtvis tas via styrelsen). Min fråga är dock hur jag går tillväga när jag ska skriva avseende förlängningen av kontraktet - kan jag skriva en appendix till det ursprungliga kontraktet eller ska jag skriva ett helt nytt kontrakt? Eller hur gör jag? Läste någonstans att kontraktet fortlöper om ingen part säger upp det? Gäller det även om vi i det ursprungliga kontraktet skrivet ett slutdatum för hyresperioden?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar två olika regleringar, nämligen lagen om uthyrning av egen bostad och jordabalken (JB).

I lagen om uthyrning av egen bostad föreskrivs i 3 § att ett hyresavtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Detta är alltså tillämpligt på ditt fall eftersom ni verkar ha ett tidsbestämt hyresavtal. Detta innebär att ett hyresavtal som ingåtts för bestämd tid såsom ert automatiskt löper ut utan att det behövs sägas upp. Detta innebär alltså att hyresgästen, om inget annat sagts, ska flytta ut när det den i hyresavtalet bestämda tiden löpt ut.

Det finns i princip två sätt för er att förlänga hyresavtalet på som är något olika.

Första sättet
Om hyresgästen inte flyttar ut när den i hyresavtalet bestämda tiden löpt ut och du låter hyresgästen bo kvar kommer hyresavtalet att anses förlängt på obestämd tid. Detta innebär att hyresavtalet istället börjar gälla på obestämd tid (tillsvidare) och du har i så fall som hyresvärd 3 månaders uppsägningstid (se 3 §). Detta innebär alltså att ni inte ändrar något i avtalet förutom att det istället "förvandlas" till ett tillsvidareavtal.

Andra sättet
Det andra sättet är att ni innan avtalet löpt ut kommer överens om att förlänga avtalet på antingen bestämd tid eller tillsvidare. Skillnaden är att om ni kommer överens om att hyresavtalet ska löpa på bestämd tid kommer avtalet att löpa ut vid slutet av den bestämda tiden utan att uppsägning behövs, medan ett tillsvidareavtal kräver tre månaders uppsägningstid om hyresvärden säger upp avtalet och en månads uppsägningstid från hyresgästen.

Det kan nämnas att hyresavtal inte måste vara skriftliga. Även muntliga hyresavtal är giltiga även om de kan vara svårare och bevisa. Avtalet ska dock upprättas i skriftlig form om antingen hyresvärden eller hyresgästen begär det (se JB 12:2).

Hur bör avtalet upprättas?
Vad angår hur ni upprättar kontraktet kan nämnas att det inte finns några formkrav. Som sagt är även muntliga avtal gällande (och de kan med fördel spelas in i bevissyfte). Ni kan välja att antingen ta fram en exakt kopia av det gamla avtalet och använda det som ett nytt avtal med endast nya tidsbestämmelser, eller så kan ni upprätta ett nytt avtal med andra villkor.

Ni kan även göra en bilaga där ni skriver till de nya tidsbestämmelserna. I sådant fall måste ni vara tydliga med att ni vill att villkoren från det gamla hyresavtalet ska gälla även i och med den nya förlängningen.

Sammanfattningsvis finns det alltså inget "korrekt" sätt att göra det på. Det viktiga är att det framgår att ni båda skrivit på, att ni får med villkoren ni vill ha med i avtalet, samt att det framgår tidsbestämmelser om ni vill att det ska löpa på bestämd tid.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”