FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal21/04/2017

Hur kan man få till en tvångsförsäljning av fastighet?

Hej! Jag äger tillsammans med mina två syskon en sommarstuga. Vi har fått 1/3 ägande var i gåva från vår mor och fastigheten är enskild egendom. Nu efter många år och nya förhållanden är vi inte överens om hur fastigheten ska skötas och samarbetet fungera inte alls. Jag vill sälja min 1/3 andel, bor 25 mil från stugan och är nästan aldrig där, men mina syskon vill antingen inte betala något eller är inte intresserad. Mina två syskon bråkar mycket mellan varandra om skötseln av denna stuga. Under flera år har vi försökt komma överens men det går inte att hitta en lösning. Har erbjudet mina syskon att lösa ut mig till ett bra pris men de vill inte. Svårt att sälja 1/3 till någon annan. Hur kan jag tvinga fram en tvångsförsäljning av hela fastigheten så jag hittar en lösning i att sälja min 1/3?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tvångsförsäljning
Då ni äger fastigheten tillsammans med samäganderätt blir samäganderättslagen tillämplig, se 1 § samäganderättslagen. Huvudregeln är att beslut kring den samägda fastigheten ska fattas gemensamt, men när ägarna inte kan komma överens finns vissa undantag. När en av ägarna vill sälja sin andel och de andra ägarna motsätter sig detta finns en möjlighet till tvångsförsäljning enligt 6 § samäganderättslagen. För att tvinga fram en försäljning av fastigheten ansöker man om detta hos domstolen. Fastigheten bjuds då ut för gemensam räkning till försäljning på offentlig auktion.

Synnerliga skäl
Ett hinder för tvångsförsäljning är om någon av ägarna kan visa på synnerliga skäl. Bedömningen för om det föreligger synnerliga skäl måste avgöras från fall till fall och jag kan inte säga om det föreligger sådana i ditt fall. Det krävs i alla fall att den motsättande ägaren visar på andra omständigheter än ren ovilja till att sälja fastigheten.

Försäljningen
När du har ansökt om en tvångsförsäljning hos domstolen ska en värdering göras. Kostnaden för värderingen och andra kostnader i samband med auktionen kommer alla ni delägare att få dela lika på eftersom ni äger lika del i fastigheten – detta trots att det är du ensamt som begär försäljningen, se 15 § samäganderättslagen. Förhoppningsvis kanske dina syskon är villiga att köpa ut dig när de får veta att alternativet är att hela fastigheten annars kommer att bli föremål för tvångsförsäljning och att de då kommer bli av med sina andelar i fastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?