Hur kan man få sålt en andel i en samäganderätt och hur formulerar man ett sådant krav?

2020-09-10 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vill att mina syskon ska lösa ut mig från ärvt fritidshus. Finns det någon mall hur man ska skriva? Vi har ingen kontakt. Tack på förhand.MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du önskar att framställa en önskan om att du vill att dina syskon köper ut dig från ert ärvda fritidshus.

För att besvara din fråga ska jag redogöra för vad som gäller när man äger något med samäganderätt samt något allmänt tips hur du kan framställa ditt önskemål.

Din fråga regleras i samäganderättslagen (samäL).

vad är samäganderätt och hur är det relevant i ditt fall

I samband med att ni ärvt fritidshuset har ni ingått en samägandeskap och äger nu huset tillsammans (1 § samäL). Således äger ni vad man inom juridiken kallar för ideella andelar, man äger alltså inte en specifik halva av huset utan mer hälften av bostaden som helhet. När ett samägandeskap föreligger så krävs det enligt huvudregeln samtliga ägares samtycke innan man får vidta några åtgärder som avser den samägda saken (2 § samäL).

Jag kan inte svara på hur stor din ideella andel av huset är men oavsett så krävs det som utgångspunkt samtycke för att få sälja sin del av huset. Däremot erbjuder samäganderättslagen en möjlighet att hos tingsrätt söka om tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan vägras om den andre kan uppvisa synnerliga skäl, det kan vara alla tänkbara skäl till varför försäljning inte bör komma tillstånd, ex sociala förhållande, konkurser etc (6 § samäL).

Ifall tvångsförsäljning beviljas utbjuds fastigheten till försäljning på auktion som ombesörjs av en god man genom offentlig auktion (8 § samäL). Rätten fastställer även ett lägsta pris som bostadsrätten får säljas till, i övrigt styr den gode mannen försäljningen (9 § samäL). Om ni inte kan komma överens om vilket pris som ska antas på auktionen, gäller högsta budet så som antaget men inte lägre än det lägsta försäljningspris ni satt (12 § andra stycket samäL). Ni har också möjlighet att ställa in auktionen om ni tillsammans kommer överens om det (13 § samäL).

Slutligen vill jag bara nämna att det råder avtalsfrihet mellan er hur ni vill lösa situationen, ni är alltså fria att reglera situationen hur ni vill. Jag har enbart redogjort för vad lagen om samäganderätt erbjuder för eventuell lösning på er situation.

Några tips hur du framställer ditt önskemål

Det är alltid lämpligt att inledningsvis sträva efter en lösning i samförstånd. Du bör i ditt brev formulera dig klart och tydligt så ditt önskemål framgår utan missförstånd. Skulle korrespondensen inte ge någon lösning så har du alltid alternativet att tvångsförsälja.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (580)
2021-04-18 Vad kan avtalas bort i Samäganderättslagen
2021-04-11 Hur annullera ett samägandeavtal?
2021-04-04 Samägande av fastighet
2021-04-03 Konflikt om nyttjande av samägd bostadsrätt

Alla besvarade frågor (91410)