Hur kan man ingå ett anställningsavtal?

2020-06-05 i Övrigt
FRÅGA
htad händer om man har jobbat några månader på ett företag men inte skrivit under något anställningsavtal? Är man inte anställd då? Finns det något lagrum på detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget särskilt lagrum som anger vad som gäller för anställningar, utan man får se till den allmänna avtalsrätten i avtalslagen (AvtL) och de principer som avtalsrätten bygger på.

Avtalsfrihet råder

Enligt svensk avtalsrätt gäller avtalsfrihet som huvudregel, det vill säga att du och din avtalspart kan ingå avtal hur ni vill. Valet står mellan att ingå avtal skriftligt, muntligt eller konkludent. Att ingå ett konkludent avtal är att handla såsom att det redan fanns ett avtal. De här reglerna gäller också för den svenska arbetsrätten.

Det enda som krävs är ett anbud och en accept (1 § AvtL). I det här fallet kan till exempel arbetsgivaren undra om personen vill arbeta för arbetsgivaren (anbud) och personen kan tacka ja (accept). Då uppstår ett avtal utan att man skriver under ett avtal.

Personen är anställd

En person som har arbetat för en arbetsgivare utan att skriva under ett anställningsavtal är anställd. Personen har ingått avtal med arbetsgivaren konkludent eftersom man har arbetat såsom att det förelåg ett avtal. Då är man anställd och har alla rättigheter som en arbetstagare har enligt svensk arbetsrätt, till exempel uppsägningstid, semester och rätt till föräldraledighet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1835)
2021-01-26 Får arbetsgivaren basera lönen på ett provresultat?
2021-01-25 Sänka heltidsanställning men ha kvar timanställningar
2021-01-20 Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?
2021-01-20 Ensidigt ändra arbetstagarens lön

Alla besvarade frågor (88496)