Hur kan man begränsa ett särkullbarns arv till laglotten?

2021-08-16 i Make
FRÅGA
Min väninnas man har plötslig avlidit och hon är chockad och förvirrad. Dom var gifta i 25 år. Inga gemensamma barn men han har 2 barn från 2 tidigsre äktenskap. Det finns inget testamente. Hon är nu orolig för gemensamma bostadsrätten och banktillgångar. Vet att särkullsbarn har rätt att få ut arv men hur kan man begränsa till bara laglott? Hur stor är den? Vet att ett av barnen inte ämnar kräva ut sitt arv nu utan vänta till pappans hustru avlider. Jag är tacksam för någon form av svarMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för särkullbarns arvsrätt och laglott hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). För gifta makar är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidna maken – detta gäller dock inte om den avlidne efterlämnar barn utanför äktenskapet, s.k. särkullbarn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn har, precis som du själv skriver, rätt till sitt arv direkt efter att en förälder har gått bort.

Arvsavstående till förmån för efterlevande make

Ett sätt för att den efterlevande maken att få ärva den avlidne makens kvarlåtenskap före särkullbarnen, är att särkullbarnen till den avlidne avstår från sina arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Barnen som har avstått från sitt arv får således rätt till efterarv när efterlevande maken avlider. Av din fråga framgår det att endast ett av barnen ämnar göra detta.

Begränsa särkullbarns arv till laglotten

För att begränsa särkullbarns arv till endast laglotten, som utgör hälften av särkullbarnets arv, krävs det tyvärr ett testamente som uttrycker denna vilja (7 kap. 1 § ÄB). Det framgår av din fråga att det tyvärr inte finns något sådant, vilket innebär att arvet inte kan begränsas till laglotten.

Basbeloppsregeln: ett skydd för efterlevande make

I lagen finns en sorts skyddsregeln för den efterlevande maken som kallas för basbeloppsregeln, denna innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att ur den avlidne makens kvarlåtenskapen få ut ett värde som motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB) – denna rätt går före både testamente och särkullbarns arvsrätt. I denna summa räknas dock in eventuell enskild egendom som den efterlevande maken själv har samt det värde som denne har fått genom bodelningen. Prisbasbeloppet för 2021 är 47.600 kr vilket innebär att den efterlevande maken har rätt till ett sammanlagt värde om 190.400 kr.

Mitt råd skulle vara att din väninna försöker prata med det återstående särkullbarnet som det inte framgår ämnar avstå sitt arv, om att kanske avstå en del av sitt arv till förmån för henne – på så sätt kan man både se till att din väninna inte behöver oroa sig, samt se till att det specifika särkullbarnet får ut en del av sitt arv direkt om denne har behov för det. Delen som avstås får särkullbarnet sedan ut vid din väninnas dödsfall. Det finns tyvärr inga garantier att detta kommer att fungera, men det är det rådet jag kan ge när det inte finns något testamente.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (489)
2021-10-21 Vem ärver efter mig om jag är gift men har inga gemensamma barn med min make?
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?

Alla besvarade frågor (96481)