Hur kan man använda Lawlines avtalsrobot för att överlämna egendom mellan makar?

2019-06-10 i Gåva
FRÅGA
Vi vill skriva över vårt hus på mig (frun) och undrar vilken blankett utav era som är den rätta att skriva ut?
SVAR

Hej! Vad roligt att ni vill använda vår avtalsrobot!

Det ni kan göra är att använda ett gåvobrev för att "ge bort" huset. Detta är alltså ett avtal om gåva och det hittar ni här.

För att få mer information om vilka uppgifter som måste finnas i gåvobrevet för att det ska bli giltigt, kan ni ringa vår kostnadsfria rådgivning: 08-533 300 04 (Mån-fre 10–16).

Kort om de formkrav som ska följas:

När man ska överlämna ett hus så finns det vissa krav som ska vara uppfyllda för att det ska vara giltigt.

Ni måste:

1. Följa reglerna som finns i Jordabalken 4 kap. 1–3 och 7–9 §§.

2. Registrera gåvan hos Skatteverket (bifoga gåvobrevet till ansökan om registrering!). Regler om detta finns i Äktenskapsbalkens 16 kapitel.

Nu vet ni vad ni ska tänka på när ni skriver ert avtal! Jag hoppas detta hjälpte er och att ni blir nöjda med gåvobrevet.

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll