Hur kan man angripa ett betungande myndighetsbeslut där ärendehandläggaren har ljugit i ärendet?

2021-04-16 i Försäkringskassan
FRÅGA
En handläggare på försäkringskassan har i mitt ärende ljugit, nedtecknat uppgifter felaktigt mm trots upprepade försök att ändra har handläggaren inte ändrat. Mitt ärende har nu avgjorts till min nackdel. Tyvärr så kommer ju inget ske om man överklagar beslut.Kan man privat stämma en handläggare för att denna ljuger i underlag. Tar medicinska beslut som går emot mer än 10 läkare och psykologer. Påstår saker i underlaget som går emot allmän information som finns på 1177 vårdguiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att du har upplevt dig orättvist behandlad av din ärendehandläggare. Jag uppfattar inte riktigt på vilket sätt denne har ljugit i ditt ärende, men det spelar ingen större roll för min bedömning. Har en myndighetsperson ljugit under ett ärende kan denne ha gjort sig skyldig till tjänstefel, ett brott som du hittar i 20 kap. 1 § brottsbalken. Upplever du att detta är fallet så ska du göra en polisanmälan, dock kan det bli svårt att hitta tillräcklig bevisning gällande att denne avsiktligen lämnat felaktiga uppgifter för att åtal ska komma att väckas.

Det som i stället blir aktuellt är antingen att du kräver att försäkringskassan rättar misstaget enligt 38 § förvaltningslagen (FL) då beslutet enligt dina uppgifter är grundade på klart felaktigt faktaunderlag, eller att överklaga beslutet till närmsta förvaltningsrätt enligt bestämmelserna i 40-45 §§ FL. Alla förvaltningsmyndigheter ska följa objektivitetsprincipen och grunda sina beslut på sakligt korrekta omständigheter enligt 5 § FL, du har därmed, enligt min bedömning och de omständigheter du själv angivit, goda möjligheter att angripa beslutet. Du har även möjlighet att rapportera detta till Justitieombudsmannen, där kritik kan riktas mot både myndigheten och myndighetspersonen.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (96402)