Hur kan jag undkomma en tvångsförsäljning av samägd fastighet?

2018-08-09 i Klyvning
FRÅGA
Min svärfar samäger 3st skogsfastigheter med sin syster. De har nyligen låtit oberoende värderingsman värdera fastigheterna. 2 fastigheter har exakt samma värde. Nu vill min syster tvångssälja samtliga 3 fastigheter via god man. Bör inte min svärfar som delägare kunna begära en klyvning, åtminstone på de 2 fastigheter som har samma värde och att de därmed får varsin del? Att den 3:e går till försäljning är ok från hans sida.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga finner vi i Lagen om Samäganderätt (SamägandeL).

Enligt 6 § SamägandeL har en delägare möjlighet att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion av fastighet, denna försäljning obesörjs i så fall av en god man. Det finns dock en möjlighet för delägare som motsätter sig försäljning att ansöka om klyvning. Om din svärfar ansöker om klyvning så bedöms det vara ett hinder mot tvångsförsäljning och någon offentlig auktion får inte realiseras under denna tid ().

Klyvning innebär att lotterna fördelas på samägarna. De tre fastigheterna skulle exempelvis kunna klyvas i 6 delar och din svärfar blir då ensam ägare till sina tre lotter. Jag kan förstås inte garantera om klyvning kan aktualiseras, detta beror på om reglerna i fastighetsbildningslagen är uppfyllda och det kan jag inte svara på utan att ha en närmare insyn i fastigheternas utformning. Vad jag däremot kan svara på är att det är möjligt för din svärfar att ansöka om klyvning och att försäljning under denna ansökningsperiod då blir vilande.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Klyvning (22)
2019-07-09 Värderas lotterna vid klyvning av fastighet?
2019-04-15 Kan man köpa en del av en fastighet utan att klyva fastigheten?
2019-03-22 Kan övriga delägare stoppa en klyvning av fastighet?
2018-08-31 ​Finns det en besittningsrätt vid samägande?

Alla besvarade frågor (73844)