Hur kan jag ta reda på vem det är som anmält mig för olovligt byggande?

FRÅGA
Hej!Om någon anmält mig för olovlig byggnad och varit anonym. Kan jag med hjälp av advokat eller liknande få tag i vem som anmält ändå?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att någon har anmält dig för olovligt byggande och du vill ta reda på vem anmälaren är. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i tryckfrihetsförordningen (TF).

Rätt att ta del av allmänna handlingar

I Sverige har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter (2 kap. 1 § TF). Om anmälaren har lämnat en skriftlig anmälan blir denna en allmän handling när den kommer in till myndigheten. Om anmälaren istället lämnat en muntlig anmälan blir denna en allmän handling när en handling med uppgifterna har upprättats hos myndigheten (2 kap. 6 och 7 §§ TF).

Om personen som anmält dig har uppgett sitt namn eller om hens identitet är bekräftad på annat sätt och detta framgår av anmälan, som är en allmän handling, kan namnet inte hemlighållas utan stöd i sekretesslagen. Om anmälan inte är sekretessbelagd har du rätt att begära ut den allmänna handlingen och därigenom få reda på vem som har anmält dig.

Anmälaren har ingen skyldighet att uppge sitt namn

Dock framgår det av din fråga att anmälaren är anonym. Det finns ingen skyldighet för den som gör en anmälan att uppge sitt namn och personen kan således välja att vara anonym. Därför kommer du inte kunna ta reda på vem som anmält dig, även om anmälan skulle vara en allmän handling som du kan begära ut och ta del av (JO 2006/07:JO1 sid 366 f). Svaret kommer inte heller ändras om du anlitar en advokat då myndigheten själv inte vet vem anmälaren är, om denne lämnat anmälan anonymt.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Vänlig hälsning,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (134)
2021-04-30 Polisen och meddelarfrihet
2021-04-29 Hur kan jag ta reda på vem det är som anmält mig för olovligt byggande?
2021-04-29 Lämna ut klasslista?
2021-02-24 När blir man borttagen från Lexbase?

Alla besvarade frågor (92212)