Hur kan jag som leverantör ta tillbaka obetalda varor om köparen går i konkurs? Återtagandeförbehåll

2018-09-11 i Konkurs
FRÅGA
HejsanJag vill leverera varor till en butik men jag vill också kunna ta tillbaka dom om butiken går i konkurs. Hur löser jag detta?Tack så mkt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna få säkerhet på varorna och kunna få tillbaka dem om butiken skulle gå i konkurs bör du skriva ett återtagandeförbehåll i kontraktet. Om det inte skulle finnas ett giltigt återtagandeförbehåll i kontraktet så skulle dina fordringar bli oprioriterade i köparens konkurs.

För att återtagandeförbehållet ska vara giltigt måste två förutsättningar vara uppfyllda:

1. Förbehållet måste finnas med i avtalet redan från början som ett villkor. Om förbehållet läggs till i efterhand så är det inte giltigt (se 1 § 2 stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare). 2. Återtagandeförbehållet kan endast gälla för krediten angående den sålda varan.

Utöver detta krävs det att specialitetsprincipen är uppfylld. Specialitetsprincipen innebär att separationsrätten endast kan göras gällande till specifik, identifierbar egendom (du måste kunna identifiera egendomen för att kunna göra gällande förbehållet). Om det inte skulle vara möjligt skulle din rätt till återtagandeförbehåll gå förlorad. Dock skulle du fortfarande ha en penningfordran men den skulle vara oprioriterad i konkursen.

Det är också viktigt att nämna att förbehållet kan gå förlorad vid andra sammanhang:

1.Om t.ex. butiken skulle sälja varan till en konsument (49 § konsumentköplagen). En konsument får sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer redan vid köpet. 2.Köparen ska inte heller ha förbrukat eller konsumerat varan; i sådana fall går återtagandeförbehållet också förlorad. 3.Köpeavtalet får inte ge köparen möjligheten att förfoga över egendomen för egen räkning, till exempel om avtalet tillåter vidareförsäljning eller konsumtion. 4.För det sista så får inte objektet sammanblandas med någon objekt av samma slag för att då skulle specialitetsprincipen gå förlorad.

Min rekommendation är att du skriver ett återtagandeförbehåll i kontraktet och att du tar hänsyn till dessa punkter.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin Folkegård
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98633)