Hur kan jag skydda avkastning av enskild egendom?

FRÅGA
Jag och min man har ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i mitt aktiebolag är enskild egendom.Vad jag förstår så reglerar det att vid eventuell skilsmässa så är mitt ägande i bolaget tryggat, samt vid en eventuell försäljning av bolaget så är de pengarna enskild egendom.Vad gäller däremot med utdelning? Avkastning på ovan nämnda aktier är inte särskild reglerade i vårt äktenskapsförord. Innebär det att en utdelning blir gemensam/ingår i eventuell giftorättsgods?Hur påverkas i så fall utdelning från aktier som jag äger och som är enskild egendom? Och hur påverkas det före/efter den så kallade kritiska dagen?Eftersom bolaget är mitt och jag har full styrning på det så kan ju jag välja när jag vill ta utdelning från ett överskott och inte. Vad händer om den kritiska dagen är idag och jag väntar med att ta utdelning tills om två år eller längre? Ska den utdelningen då ändå ingå i giftorättsgodset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag dela upp den i två delar: dels huruvida avkastningen är giftorättsgods, dels vilken betydelse den kritiska dagen har.

Är avkastningen giftorättsgods?

Äktenskapsförord samt makars egendomsförhållanden regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en eventuell bodelning ska endast gifoträttsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), varför det är viktigt att fastställa vilka egendomar som tillhör makarnas gemensamma gods och vilka som är enskilda. Huvudregeln föreskriver att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). För att egendom ska förbli enskild och således inte ingå i bodelningen krävs det generellt att ett äktenskapsförord är upprättat (7 kap. 2 § ÄktB), precis som ni har gjort. Däremot är avkastning från enskild egendom, giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Precis som du befarade kommer alltså aktiernas utdelning, ingå i ert gemensamma giftorättsgods. För att utdelningen skulle bli enskild egendom krävs att det särskilt regleras i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB).

Den "kritiska dagens" betydelse

När man talar om "den kritiska dagen" syftar man på den dag vilken man utgår från vid en bodelning. Egendomsförhållandena mellan makarna på den dagen är det som ligger till grund för den senare bodelningen. Dagen som man utgår från är då talan om äktenskapsskillnad väcks, alltså då ansökan om skilsmässa skickas in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB), är den som "låser" egendomsförhållandena. Självklart är det orimligt att egendomsförhållandena ser exakt likadana ut på kritiska dagen som dagen för bodelning varför man har ett visst ansvar för om ens giftorättsgods minskar.

Om en makes tillgångar minskar från kritiska dagen till bodelning, t.ex. kommer denna förlorade egendom upptas som en redovisningsfordran (9 kap. 3 § ÄktB), alltså som om den funnits kvar. Det samma gäller om en makes giftorättsgods har ökat. De egendomar som ska ingå i bodelningen är redan fastställda vid tidpunkten för när talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Sammanfattning

Huvudregeln är alltså att egendom som är giftorättsgods som tillkommit efter kritiska dagen inte ingår i bodelning samt att det som har försvunnit ur boet mellan kritiska dagen och bodelningsdagen ska redovisas för. Det betyder att du kan vänta med att betala ut utdelningen om du vill skydda utdelningen från bodelningen, eller för att vara på den säkra sidan, upprätta ett nytt äktenskapsförord som föreskriver att avkastningen ska vara enskild egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Angelica Kaijser
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1189)
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?

Alla besvarade frågor (88252)