Hur kan jag säkerställa att köparen ansöker om lagfart?

2019-06-13 i Fastighet
FRÅGA
Jag sålde en fastighet 2015 och den nya köparen har inte sökt lagfart. Hur kan jag gå vidare, vill helst bara bli av med fastigheten innan det blir en belastning.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om lagfart och köp av fastighet regleras i Jordabalken (JB).

Lagfart ska sökas av den som förvärvar fastigheten senast tre månader efter att köpet har genomförts enligt 20 kap. 1-2§§ JB.Om en köpare inte fullgör sin skyldighet, kan inskrivningsmyndigheten ingripa genom föreläggande om vite enligt 20 kap. 3 § JB. Detta innebär att myndigheten utfärdar ett vite tills dess att lagfartsskyldigheten har fullgjorts.

Inskrivningsmyndigheten bedriver ingen direkt övervakning av att ansökningar görs i rätt tid. Det är främst efter uppmärksammande som vitesföreläggande kan bli aktuellt. Eftersom det har gått mer än tre månader sedan din fastighet såldes, kan du uppmärksamma lantmäteriet om att köparen inte gjort lagfartsansökan. På detta sätt kan du bäst säkerställa att köparen fullgör sin skyldighet.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (450)
2019-12-13 Ingår en paviljong i ett fastighetsköp?
2019-11-29 Köpa mark i Sverige utan svenskt medborgarskap?
2019-11-28 Kan en person bestämma allt som rör en fastighet som vi båda äger?
2019-11-20 Hur gör vi så att fastighetsköpet inte är att anse som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (75564)