Hur kan jag säga upp kollektiavtalet från det bolaget vi förvärvade?

Hej!

Hur kan jag säga upp det kollektivavtal som det bolag vi förvärvade har? Vi har själva inget avtal.

Lawline svarar

Hejsan!

Som arbetsgivaren som har förvärvat ett bolag har du en skyldighet att tillämpa kollektivavtalet under 1 års tid efter övergången. Men bara för de arbetstagare som följde med från det företaget. Om det inte följde med några arbetstagare är du inte bunden av kollektivavtalet i någon mån, 28§ medbestämmandelagen och 6b § lag om anställningsskydd.

Du har, efter kollektivavtalet giltighet har gått ut eller 1 år efter förvärv, frihet att ingå annat kollektivavtal för de arbetstagare som följde med. För resterande arbetstagare som inte följde med från den förvärvade verksamheten är du inte bunden av något kollektivavtal.

Det som sagts nu gäller dock inte vid förvärv vid konkurs som stadgas i 6b§ lag om anställningsskydd. Det vill säga om du förvärvade bolaget när det var under konkurs gäller inte kollektivavtalet alls.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”