Hur kan jag på bästa sätt behålla så mycket som möjligt från min makes arv?

Är gift, vi har 3 gemensamma barn och min man har 2 särkullebarn. Vi bor i hyreslgh. så där är det väl inga problem om min make går bort före mig (han är 15 år äldre än jag) men vi har 2 bilar och båda står på maken, har detta ngn betydelse? Ena bilen en vanlig bruksbil så inget större värde men den andra är en veteranbil med uppskattat värde på 300 000kr. Vi har väl ca 100 000kr var på våra resp. bankkonton.

Hur funkar det om maken avlider före mig? Räknas allt ihop bilarna, våra tillgångar på banken + lösöret i hemmet? Till saken hör att jag har en mkt liten inkomst/pension ca 100 000kr/år och mycket av pengarna jag har på mitt konto är ett arv efter min farmor. Tycker det vore orättvist om hans barn (som han dessutom inte har ngn kontakt med) ska också få ta del av detta!

Hur gör vi på bästa sätt för att jag ska få behålla så mkt som möjligt för att helt enkelt klara mig själv efter makens bortgång?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga i tre delar. Jag kommer att börja med att beskriva bodelningen och vilken egendom som ska ingå. Jag kommer sedan besvara hur arvet fördelas enligt lag för att till sist besvara hur du kan få behålla så mycket som möjligt från arvet.

Vilken egendom ska ingå i bodelningen?

För bodelning inom äktenskap är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

När ett äktenskap upplöses ska bodelning genomföras (9:1 ÄktB). Äktenskap kan exempelvis upplösas genom ena makens död (1:5 ÄktB).

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Vad som är enskild egendom framgår av 7:2 ÄktB. Såvida inget av er egendom har gjorts till enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord är det som huvudregel att betrakta som giftorättsgods. Tillgångarna på banken och lösöret i hemmet är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen om de inte gjorts enskilda genom äktenskapsförord. Även bilarna är giftorättsgods om de inte har föreskrivits att vara enskild egendom.

Bilarna, lösöret och banktillgångarna kommer att ingå i bodelningen. Vid bodelning pga. makes död ska en rätt till pension undantas från bodelningen (10:3 2 stycket ÄktB). Din pension kan alltså komma att undantas.

Era tillgångar räknas samman efter avdrag för skulder och delas sedan lika mellan er (11:3 ÄktB). Din makes del i bodelningen är hans kvarlåtenskap, hans arv.

Hur fördelas arvet enligt lagen?

Vad gäller arvet är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag.

Arv ska i första hand fördelas på arvlåtarens bröstarvingar, dvs hens barn (2:1 ÄB). Som make har du rätt till din makes kvarlåtenskap före dina egna barn. Din makes särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet innan du ärver resterande del med fri förfoganderätt (3:1 ÄB). Du som make har dock alltid rätt att få ut minst fyra prisbasbelopp, vilket år 2018 motsvarar 180.000 kr oavsett särkullbarnens arvsrätt.

Som make ärver du era gemensamma barns arv med fri förfoganderätt, vilket innebär att de inte har rätt till arv från fadern, utan de får efterarv från dig istället (3:2 ÄB).

Hur gör vi på bästa sätt för att jag ska få behålla så mycket som möjligt för att helt enkelt klara mig själv efter makens bortgång?

För att du som make ska få behålla så mycket som möjligt av din makes kvarlåtenskap bör ni skriva testamente. Genom testamente kan din make testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig och vice versa. Alla barn kommer dock alltid som minimum ha rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillkommit dem genom lag. Eftersom din make har fem barn skulle hans arv enligt lag ge barnen 1/5 var. Laglotten blir hälften av det, dvs. 1/10 för varje barn. (7:1 ÄB). Detta går inte att testamentera bort.

Din makes särkullbarn kommer ha rätt till 1/10 vardera som arv efter sin far. Era gemensamma barn kommer ha vardera 1/10 efterarvsrätt i arvet från dig. Resterande del skulle du få ärva genom din makes testamente.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning