FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal18/08/2020

Hur kan jag överlåta min del av en samägd fastighet till mina barn?

Hur bäst överlåta sin del av sommarstugan till sina barn.då min bror och hans barn äger resten? H. X

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlar regler om samäganderätt och överlåtelse av fastighet. Jag utgår från att det är du, din broder och dina brorsbarn som äger stugan tillsammans. Du vill överlåta din del av sommarstugan till dina barn vilket får följden att dina barn, din broder och dennes barn tillsammans kommer att äga sommarstugan, istället för dig.

2 § Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt stadgar att:

"För förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke; dock må åtgärd, som för godsets bevarande tarvas och ej tål uppskov, utan hinder därav att någon delägare i följd av sjukdom, frånvaro eller annan orsak är ut stånd att i åtgärden deltaga, av övriga vidtagas.".

Huvudregeln är således att det måste, mellan ägarna av fastigheten (i nuläget du och din bror samt dennes barn), råda samstämmighet och enighet i varje beslut. Om du och övriga ägare är eniga i att överlåta ägandet till dina barn är det fullt tillåtet, och genomförs som vilken överlåtelse av fastighet normalt genomförs.

Dina barn måste vid överlåtelsen söka lagfart hos Lantmäteriet.

Med vänliga hälsningar!


Martin CarlehedenRådgivare