Hur kan jag häva ett köp?

2020-08-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Mobiltelefon som krånglade efter 1 månad, fick lämna in den till försäljaren, efter ytterligare 2 mån. nytt krångel .Kan jag häva köpet eller reklamera? Försäljaren vill att jag lämnar in den igen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån att du i egenskap som konsument köpt telefonen av en näringsidkare, vilket gör att konsumentköplagen (KKL) är tillämplig, 1 § KKL.

För att påföljder ska kunna göras gällande med stöd av KKL krävs det att det är något fel på varan (mobiltelefonen). Med tanke på att du behövt lämna in telefonen flera gånger torde det föreligga ett fel. Den avviker alltså från vad du med fog kunnat förutsätta, 16 § 2 st. p 3 KKL.

Reklamera måste du göra för att kunna göra påföljder gällande. Säljaren måste underrättas inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet på telefonen, 23 § 1 st. KKL.

Säljaren av telefonen har dock rätt, trots ett framställt krav på hävning, att avhjälpa felet på telefonen alternativt företa omleverans. Detta förutsätter dock att säljaren gör det utan uppskov samt att reparationen / omleveransen sker inom skälig tid och utan olägenhet för dig, 27 § 1 st. KKL. Av din fråga framgår det att du nu uppmanas en tredje gång att lämna in telefonen. Beroende på hur säljaren agerat och hur lång tid det tagit torde det kunna ses som en olägenhet för dig, särskilt med tanke på att det nu är tredje gången inom några månader den måste repareras.

Har du rätt att häva köpet?

För hävning fordras att felet är av väsentlig betydelse för dig, 29 § KKL. Vad som utgör väsentlig betydelse för en köpare varierar. I din fråga framgår det inte vad det är för typ av fel på telefonen och heller inte hur du har drabbats av felet. Därav är det svårt att fastställa huruvida du med framgång kan häva köpet.

Har du fler frågor får du mer än gärna höra av dig.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1193)
2021-04-21 Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?
2021-04-21 Surfplatta slutar fungera under garantitiden
2021-04-18 Köparens rätt till hävning vid köp av bil
2021-04-16 Finns det några undantag från huvudregeln att konsumentlagen är tvingande?

Alla besvarade frågor (91415)