Hur kan jag gå vidare med mitt patientskadeärende?

Råkade ut för en hemsk inflammation i operationssår efter ryggortopedi 2006. Blev blodförgiftad och fick smaka på döden i nästan 4 min. Löf fick skadeanmälan o gjorde en snabbutredning och undanhöll en massa

inför sina rådfrågade läkare. Kom med ett negativt besked om ersättning. Patientskadenämnden fick ärendet, de gick aldrig in i ärendet, utan skrev att de höll med Löf. Så mycket för den prövningen. Det hamnade i tingsrätten 2012, sen till hovrätten och till slut i HD. Domarna i tingsrätten struntade fullkomligt i regler i RB och hjälpte till att fria Löf. Avslag på resning 2 ggr. Har lyckats få fram nya handlingar från bl.a. min egen hjärtläkare, sjukhuset i Miami, Sjukhuset i Mexico, ambulansflyg från SOS. Detta sammantaget total förintar både Löfs, patientskadenämnden och tingsrättens dom. Nu till frågan: det kom till min kännedom att jag kan begära ett förnyat yttrande från patientskadenämnden om jag kan presentera nya handlingar och dokumentation som inte var nämnden tillhanda när de sällade sig till Löf. Ställde begäran om att nämnden skulle få se alla handlingarna, men Löf sade att ärendet är avslutat och de tänker inte medverka för något förnyat yttrande. Vände mig direkt till patientskadenämndens kansli och de nekar att titta på ärendet igen. Kanslichefen sade att det är Löf som bestämmer om jag vill att nämnden tar upp det igen. Hon hänvisade till patientskadenämndens arbetsordning och att det är Löf som bestämmer. Är detta verkligen riktigt? Chanslös?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med dina frågor!

Till att börja med vill jag beklaga det du har råkat ut för. Jag hoppas att du mår bra idag.

Du skriver att du har hört att patientskadenämnden kan komma med ett nytt yttrande om det tillkommit nya handlingar eller liknande i ärendet. Du skriver även att nämnden själva säger att det är Löf som bestämmer om de ska yttra sig på nytt.

Patientskadenämnden ska inte bara yttra sig på begäran av Löf utan även på begäran av dig. Dock kan de bara yttra sig om ett "aktivt" ärende. Efter att Löf har meddelat sitt beslut har man sex månader på sig att vända sig till Nämnden. Om det tillkommer nya uppgifter, kan man ansöka om att Löf ska göra en ny prövning. Om de anser att de nya uppgifterna skulle kunna leda till ett nytt beslut, kan de välja att pröva frågan på nytt.

Min gissning är att det är därför Nämnden har svarat att det är Löf som bestämmer: Om Löf inte tar upp ärendet till ny prövning så finns det ingenting som Nämnden kan göra, eftersom ärendet redan är avgjort och har vunnit laga kraft. Löf kan säkerligen välja att ta upp det till prövning igen om de vill, men de har ingen skyldighet att göra det eftersom frågorna redan har prövats av domstol och domen vunnit laga kraft.

Om man är missnöjd med Löf:s beslut så kan man låta tingsrätten pröva det och om man därefter är missnöjd med tingsrättens dom kan man begära att Hovrätten prövar det. Du skriver att du redan har gjort detta och inte fått prövningstillstånd i HD. Därmed verkar du ha uttömt alla möjligheter att få rätt i den här frågan.

Om det har tillkommit nya dokument så kan du dock begära resning hos domstolen igen. Även om du fick avslag förut, kan det ju vara så att de tar upp det den här gången. Domstolen kommer alltså att pröva ärendet på nytt om de anser att kriterierna för resning är uppfyllda.

Förutom att ansöka om resning på nytt, med de nya bevisen som orsak, finns det tyvärr inte så mycket annat du kan göra.

Du har beställt telefonuppföljning till din fråga och jag kommer att ringa dig på måndag den 29/1 klockan 10:15. Vänligen maila mig på edith.grundin@lawline.se om tiden inte passar.

Med vänlig hälsning,

Edith GrundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”