Hur kan jag förhindra min egendom från att vara med i bodelning?

FRÅGA
Hej,Jag är skild och har tre barn. Jag ska gifta mig med en man från Polen som är änkling och har fyra barn. Jag skulle vilja undvika problemet med en egendomsfördelning vid eventuellt skilsmässa eller dödsfall i framtiden. Frågan är vilka regler finns i Sverige angående egendomsfördelningen? Vad borde jag göra nu, skriva ett avtal eller testamente ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle rekommendera er att skriva ett äktenskapsförord, för att undvika problemet om enskilda egendomar vid eventuell bodelning.

En bodelning uppkommer i samband med en skilsmässa eller dödsfall och visar vilka tillgångar som ska fördelas mellan makarna. I en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska ingå, enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom kan göras enskild, precis som du vill, genom ett äktenskapsförord, enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Genom ett äktenskapsförord kan ni som makar/framtida makar bestämma över vilken egendom som ska vara er enskilda egendom och som vid en eventuell bodelning hamnar utanför bodelningen.

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda makar. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket. I ditt fall ska ni ge in ert äktenskapsförord till Skatteverket inom en månad från att ert äktenskap har ingåtts, för att det ska gälla från äktenskapets ingående, enligt 7 kap. 3 § ÄktB.

Om du önskar kan du upprätta ett äktenskapsförord via Lawlines avtalstjänst eller boka tid med en av våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1057)
2020-02-19 Behöver jag ange belopp på konton i äktenskapsförord?
2020-02-16 Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?
2020-02-16 Hur ändrar man ett äktenskapsförord?
2020-02-07 Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (77317)