Hur kan jag fördela arvet till bröstarvingar innan min egen bortgång?

Kan en efterlevande maka (dödsbodelägare) välja att dela upp arvet till bröstarvingar (endast gemensamma barn finnes) innan sin egen bortgång?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med in fråga!

Bröstarvingar ärver sina föräldrar med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Som skydd för den efterlevande maken vid den ena makens bortgång, ärver den efterlevande maken med fri förfogande rätt, före bröstarvingarna, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Om du väljer att avstå från din företrädesrätt till bröstarvingarna, ärver de sin bortgångne förälder med lika delar.

Om du inte avstår från din företrädesrätt, ärver bröstarvingarna vid din bortgång, först efter den ena föräldern, sedan den andra.

Att du ärver med fri förfogande rätt innebär att du har rätt att använda och spendera kvarlåtenskapen efter din framlidne maka, men du kan inte testamentera bort den, eller ge bort den i gåva, se 3 kap 3 § ärvdabalken. Om du ger någon av bröstarvingarna en summa pengar, räknas det som förskott på arv enligt 6 kap 1 § ärvdabalken, och ska avräknas senare i arvet efter dig.

Testamente

Om du vill kan du skriva ett testamente, där du fördelar kvarlåtenskapen efter dig som du vill mellan bröstarvingarna.

Som bröstarvinge har de dock laglig rätt till minst hälften av sin arvslott. Det kallas laglott, se 7 kap 1 § ärvdabalken.

Sammanfattning

Du kan avstå din företrädesrätt till arvet, då fördelas arvet efter din maka med lika delar till bröstarvingarna. Om du väljer att vänta med arvet till du avlider, kan du testamentera arvet efter dig som du vill, dock kan bröstarvingarna kräva sin rätt till laglotten.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente, eller om du har ytterligare frågor om hur du ska förvalta arvet, är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”