FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord13/02/2018

Hur kan jag få saker att bli min enskilda egendom under pågående äktenskap?

Vilka äkthets- och trovärdighetskrav gäller för ett papper om enskild egendom?

Kan jag under pågående äktenskap skriva ett papper, som säger att objekt A , objekt B är min enskilda egendom? Måste min äkta hälft skriva under och godkänna detta papper ?

Objekten har under hela äktenskapet ansetts som gemensamma.

Orolig

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln gällande makars egendom är att all egendom är giftorättsgods och vid en eventuell skilsmässa ska allt alltså räknas med och delas upp på båda parter (7 kap. 1 § äktenskapsbalk). Undantaget från giftorättsgodset är makarnas enskilda egendom. Egendom kan bli enskild egendom på lite olika sätt, jag kommer nedan gå igenom de olika sätt som egendom kan bli enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalk). Jag kommer sedan svara på hur du bäst kan göra för att få egendom att bli din enskilda i ditt fall.

Egendom är en makes enskilda om:

det finns ett äktenskapsförord makarna emellan som säger att viss egendom ska vara makarnas enskilda.någon av makarna fått egendom i gåva med villkoret att det ska vara dennes enskilda egendom.någon av makarna fått egendom genom arv eller testamente och det där framkommer att egendomen ska vara dennes enskilda egendom.egendom som en make fått genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande om det är ett individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

När man under ett äktenskap vill få viss egendom till sin enskilda så kan man skriva ett äktenskapsförord även under pågående äktenskap. För att ett sådant ska vara giltigt så krävs att det upprättas skriftligen och att båda makar skriver under, det krävs även att det registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalk).

Kort sagt så ja det går att under pågående äktenskap skriva ett papper som gör en del av ditt giftorättsgods till din enskilda egendom. Ett krav för att det ska vara giltigt är att din make/maka måste skriva under detta äktenskapsförord.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Hittade du inte det du sökte?