Hur kan jag enklast ge bort en fastighet till min maka?

2017-09-26 i Gåva
FRÅGA
Hallå! Jag är gift och äger en villa ensam. Nu vill jag ändra ägande till min fru (hon äger det helt). Hur?Måste jag betala någon skatt eller överföringsavgift?Lagar Lawline sådan tjänst för ägarövergång? Hur mycket kostar serviceavgiften?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som krävs för gåva av fastighet

Det finns inte längre någon gåvoskatt i Sverige, det betyder at det inte spelar någon roll vad fastigheten är värd. När en fastighet byter ägare så ska lagfart sökas. När man söker lagfart så ska man betala en expeditionsavgift som är 825 kronor. Detta gör du hos lantmäteriet och de har vissa krav för att det ska gå att söka lagfart. I ditt fall krävs att ni skriver och undertecknar ett gåvobrev. Utöver det så måste ni ansöka om lagfarten inom tre månader från det att ni skrivit och undertecknat gåvobrevet (20 kap. 2 § Jordabalken). Det finns vissa fler krav på gåvobrevet (4 kap 1 § och 4 kap. 29 § Jordabalken).

1. Fastigheten ska vara angiven med fullständig fastighetsbeteckning.

2. Det ska tydligt framgå att det är en gåva och hur stor gåvan är (i detta fall att din fru får hela fastigheten)

När lagfart är sökt finns det inte så mycket annat som behövs göras. Om det däremot finns lån på fastigheten som överstiger 85 % av taxeringsvärdet så anses det vara ett köp och inte en gåva, det betyder att mottagaren, i detta fallet din fru, kan behöva betala stämpelskatt. Stämpelskatten beräknas som 1,5 % av taxeringsvärdet i detta fall (9 § lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter)

När den sökta lagfarten godkänns så är den tillsammans med gåvobrevet tillräckligt för att fastigheten nu ska ägas av din fru.

Jag bifogar längre ner en länk till lantmäteriets hemsida om du vill läsa mer om lagfart vid gåvor.

Ett annat alternativ för att ge bort fastigheten

Det är vanligtvis lättast att göra som jag skrev ovan men om det är så att det finns lån på fastigheten som överstiger 85 % så finns det ett annat sätt att överlåta fastigheten för att slippa betala stämpelskatt. Detta sätt går ut på att man gör en bodelning under bestående äktenskap, detta görs hos skatteverket (9 kap. 1 § andra stycket Äktenskapsbalken). På detta sätt kan ni komma överens om att villan ska vara din frus och genom ett äktenskapsförord hennes enskilda egendom. Man gör alltså en bodelning (ungefär som om en av makarna går bort eller man skiljer sig) fast under äktenskapet som består och i bodelningen tar man då enbart in viss egendom, i ert fall fastigheten och eventuella bolån.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor, kvarstår några funderingar så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag så fort som möjligt.

För att få lite tips på hur man skriver ett gåvobrev.

Hur man gör en bodelning under bestående äktenskap.

Länk till lantmäteriet.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97623)