FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut22/06/2018

Hur kan man få bort grannar från en gammal avloppsledning?


På vår nyförvärvade fastighet finns en gammal avloppsledning som grannar är anslutna till. Det finns inga registrerade servitut för avloppsledningen, heller inga avtal i saken som vi tidigare känner till. Avloppsledningen är enligt en granne minst 50-60 år gammal och läcker på vår fastighet. Vi tror att det är i huvudsak grannarnas BDT-vatten och breddavlopp från trekammarbrunnar som är anslutna till rörledningen som mynnar ut i en bäck på vår fastighet.

Vi vill att grannarna tar bort sina anslutningar till avloppsledningen snarast. Hur går vi vidare för att få bort anslutningarna?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att ni vänder er till Lawline.

Betydelsen av ett avtal eller ett servitut
Som ni beskriver i er fråga, finns det inga registrerade servitut för avloppsledningen, och inte heller några kända avtal mellan grannarna och de tidigare ägarna av er fastighet. Skulle ett sådant avtal dock föreligga, hade det sannolikt ändå inte varit giltigt, eftersom att det då skulle gälla i förhållande till de tidigare ägarna och inte er. Endast ett avtalsservitut skulle kunna skapa skyldigheter för er att upplåta ledningen, då ett servitut gäller mellan två fastigheter - inte mellan två (fysiska) parter. Att en fastighet byter ägare är irrelevant för ett servitut, som alltså gäller oavsett hur ägarförhållandena förändras. Servitut kan upplåtas utan begränsning i tiden (7 kap. 6 § jordabalken), och måste uppfylla ett antal krav (se 14 kap. 1 § jordabalken).

I detta fall saknas ett servitut
Eftersom att det i detta fall inte finns ett registrerat servitut till någon av grannfastigheterna i området, och eftersom att avloppsledningen mynnar ut på er fastighet, skulle jag vilja påstå att ni har goda chanser att i en process få rätt mot grannarna - de har sannolikt ingen rätt att nyttja avloppsledningen, särskilt inte eftersom att ledningen till stor del befinner sig på er tomt, och påverkar er negativt.


Vad kan ni göra åt saken?
1. Ett första steg är givetvis att beskriva situationen för grannarna, och be dom ta bort sina anslutningar till avloppsledningen. Eftersom att ledningen i fråga är så pass gammal och läcker, kanske det finns ett gemensamt intresse i att rusta upp ledningen tillsammans, och sedan registrera ett servitut mellan er. Detta hade varit den helt klart enklaste och mest praktiska lösningen.

2. Om grannarna inte alls går med på att ta bort sina anslutningar, kan en väg vara att höra av sig till den bostadsrättsförening ni är en del av och beskriva situationen. Kanske kan de hjälpa er med medling, så att ni kan komma fram till en gemensam lösning.

3. Om inte heller detta fungerar, finns givetvis det slutliga alternativet att lämna in en stämningsansökan vid närmaste tingsrätt, vilket leder till en tvistemålsprocess mellan grannarna och er. Även om man helst i största möjliga mån undviker processer, behöver denna inte nödvändigtvis bli så ansträngande (varken tidsmässigt eller ekonomiskt) då det rör en relativt enkel sak. Om ni vill ha hjälp i en juridisk process så kan ni vända er till Lawlines duktiga jurister som gärna hjälper till. För att boka tid med en jurist kan ni antingen gå in på lawline.se/boka, eller ringa oss på 08-533 300 04 och välja knappval 1.

Jag hoppas detta svar bringade lite klarhet i frågan. Om du har fler frågor på ämnet, lämna gärna en kommentar nedan, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.

Lycka till!

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000