Hur kan ett samägande upphöra om annan samägaren inte kan köpa ut sig?

Hej, jag och mitt ex äger två bostäder tillsammans. En villa där han bor nu och vi bodde ihop där innan skillsmässan samt ett radhus där jag bor nu. Vi äger båda bostäderna 50-50.

Jag vill inte ha något ekonomisk gemensamt med honom. Jag bad honom att sälja huset innan jag flyttade ut så vi kunde köpa var sin lägenhet men han tyckte att vi kunde låna ännu mera och köpa ett radhus där jag kunde bo. Jag gick med på det annars hade jag inte fått gå ifrån ett destruktivt förhållande.

Våra barn bor hos oss vv. Jag flyttade ut och lämnade det mesta för honom.

Hur kan jag gå tillväga för att kunna befria mig från honom ekonomisk också?

Jag har bett honom att köpa ut mig men han har inte råd säger han och vill att vi båda säljer eftersom det blir orättvist om bara han säljer.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du och din pojkvän har köpt två bostäder och ni äger hälften vardera av dessa och du undrar nu hur du kan få samägandet att upphöra. Jag utgår från att ni inte har några skriftliga avtal mellan varandra angående samägandet och att samägandet har uppstått genom att ni erlagt hälften av köpeskillingen vardera.

Din fråga regleras i lag om samäganderätt (samäL).

Vad betyder samägande och vad innebär det?

Om två personer äger en fastighet eller lös sak (bostadsrätt i ditt fall) äger de lika mycket vardera så länge inget annat har blivit överenskommet (1 § samäL). Således äger de vad man inom juridiken kallar för ideella andelar, man äger alltså inte en specifik halva av huset utan mer hälften av bostaden som helhet. När ett samägandeskap föreligger så krävs det enligt huvudregeln samtliga ägares samtycke innan man får vidta några åtgärder som avser den samägda saken (2 § samäL).

I ert fall så äger ni alltså hälften vardera som ideella andelar i de två olika bostadsrätterna och som utgångspunkt får ni inte vidta några åtgärder utan varandras samtycke. Däremot erbjuder samäganderättslagen en möjlighet att hos tingsrätt söka om tvångsförsäljning. Tvångsförsäljning kan vägras om den andre kan uppvisa synnerliga skäl, det kan vara alla tänkbara skäl till varför försäljning inte bör komma tillstånd, ex sociala förhållande, konkurser etc (6 § samäL).

Ifall tvångsförsäljning beviljas utbjuds fastighet(erna) till försäljning på auktion som ombesörjs av en god man genom offentlig auktion (8 § samäL). Rätten fastställer även ett lägsta pris som bostadsrätten får säljas till, i övrigt styr den gode mannen försäljningen (9 § samäL). Om ni inte kan komma överens om vilket pris som ska antas på auktionen, gäller högsta budet så som antaget men inte lägre än det lägsta försäljningspris ni satt (12 § andra stycket samäL). Ni har också möjlighet att ställa in auktionen om ni tillsammans kommer överens om det (13 § samäL).

Slutligen vill jag bara nämna att det råder avtalsfrihet mellan er hur ni vill lösa situationen, ni är alltså fria att reglera situationen hur ni vill. Jag har enbart redogjort för vad lagen om samäganderätt erbjuder för eventuell lösning på er situation.

Vad kan du göra nu?

Som jag redogjort för ovan kan du ansöka om tvångsförsäljning av fastigheten(erna), ett tänkbart scenario är att du ansöker om tvångsförsäljning av villan och att ditt ex i sin tur köper ut sig ur radhuset med köpeskillingen som flyter in genom försäljningen av villan. Ett annat alternativ är att du kvittar din andel i villan mot hans andel i ditt radhus (denna lösningen kan vara mer eller mindre förmånlig för dig beroende på hur värdet på de olika bostäderna ser ut). Ett sista alternativ är att du erbjuder en avbetalningsplan som syftar till att fasa ut ditt ex andel, detta kräver lämpligen upprättande av ett skuldebrev som tydligt reglerar amorteringar, räntor och kvarvarande skuld. Samtliga alternativ jag presenterat ska lämpligen verkställas med hjälp av en jurist.

Om du behöver komma i kontakt med en verksam jurist är du välkommen att skriva till oss via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000