Hur kan ett erkännande användas som bevis?

2017-06-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Undrar över vad som räknas som ett erkännande och om man kan använda det som bevis.Person A är gärningsman och person B är offer. A säger att den berättat för en vän sådant den gjort emot B. B frågar A om den berättat att den hotat med knuten näve och hållit fast med kudde över ansiktet. A svarar "nej, inte det". Är det ett erkännande? Går det använda som bevis om samtalet spelats in?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt RB 35 kap. 1 § råder det fri- bevisvärdering och bevisprövning i svensk rätt. Det innebär att all sorts bevisning är tillåten och att domstolen fritt får värdera den bevisning som läggs fram. Ett inspelat samtal kan således användas som bevis vid utredande huruvida den tilltalade gjort sig skyldig till brott. Även om gärningsmannen har "erkänt" bär däremot åklagaren bevisbördan. Med detta menas att åklagaren måste visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått brottet. Ett inspelat samtal kan därför endast användas för att styrka att den tilltalade begått det ifrågavarande brottet.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?