Hur kan ett avtalsbrott bekämpas?

Hej!

Jag har skrivit med en säljare på blocket där hon säljer sphynxkatter. I annonsen skriver hon att priset är 9500kr. När jag frågar om den katten jag är intresserad av säger hon att priset är 11500kr för just den katten. Jag accepterar det priset och vi kommer fram till att jag ska skicka över en tingningsavgift för att vi säkert ska veta att katten är min. Nu en vecka senare skriver hon att hon har fler spekulanter som är intresserade av katten och är villiga att betala mer för henne. Hon vill då att vi möts och att jag ska betala mer än vad vi kommit överens om. Är detta lagligt? Har hon rätt att be om detta? Hur kan jag gå tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Slutande av avtal

För att ett avtal ska komma till krävs att det som kallas för "anbud" och "accept" föreligger vilket framgår i 1 kap. 1 § avtalslagen (AvtL). Med anbud förstås ett erbjudande som riktas mot en specifik person och som är tillräckligt precist vad gäller dess innehåll för att båda parterna ska kunna förstå vad erbjudandet avser. Ett anbud är detsamma som ett rättsliga bindande erbjudande. En accept är i sin tur en bekräftelse på att personen som anbudet riktar sig till säger ja till anbudet. När dessa 2 komponenter finns på plats så har ett avtal mellan parterna uppstått. I ditt fall har säljaren erbjudit dig katten i fråga för 11 500 kr, alltså har en specifik katt erbjudits till ett specifikt pris till just dig, något du sedan har accepterat. Så som jag förstår din situation så anser jag att dessa handlingar utgör anbud respektive accept, därmed har ett avtal uppstått.

Vad gäller nu?

Inom all avtalsrätt gäller principen "pacta sunt servanda", vilket kan översättas till "avtal skall hållas". När ett avtal väl har uppkommit så gäller alltså att båda avtalsparterna ska hålla vad de kommit överens om. Eftersom ni enligt ert avtal kommit överens om att du ska ge säljaren 11 500 kr och att säljaren ska ge dig katten i fråga så måste ni nu följa ert avtal, så vida ni inte gemensamt kommer överens om att häva avtalet eller att ni ska ändra det. Vägrar säljaren ge dig katten för det priset så kan du kräva att få katten i fråga utan att betala mer än 11 500 kr eller så kan du häva köpet, samt även kräva skadestånd enligt 22 § Köplagen (KöpL). För att kräva fullgörelse kan du nyttja din s.k. detentionsrätt. Med detentionsrätt avses din rätt att inte betala de 11 500 kr som du lovat säljaren innan du fått katten. Om du vägrar säljaren betalning i kombination med att du kräver skadestånd för att säljaren bryter mot ert avtal så brukar det typiskt sett utgöra ett tillräckligt påtryckningsmedel för att säljaren ska ge dig vad du har rätt till.

Jag hoppas detta utgjorde ett svar på din fråga, med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”