Hur kan ett anställningsavtal uppkomma?

Hej.

Har sökt ett jobb och vart först och träffat säljchefen och 2 dagar efter vd:n för företaget då allt var brådskande och jag hade ett annat erbjudande på gång. Efter mötet med vd:n mailar säljchefen mig och förklarar att de fått ett mycket bra intryck och vill ge mig ett erbjudande senare under dagen/ början av nästa vecka. I början på nästa vecka har jag ännu inte fått erbjudandet till min mail men vi bestämmer ytterligare ett möte där erbjudandet ska presenteras. 1 timme innan avbokar de mötet och ger mig väldigt korta svar, bla om sjukdom och andra kandidater?

Får de göra på detta vis? Jag fattar nu ingenting och har redan tackat nej till det andra erbjudandet då jag uppfattar detta som en muntlig överenskommelse.

Tacksam för svar...

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår dig rätt är din fråga om det har träffats ett muntligt anställningsavtal efter de omständigheter som du presenterat, och vilket ansvar en arbetsgivare har i rekryteringsprocesser. På detta området saknas till stor del lagstiftning. Man får därför undersöka rättspraxis (domstolsavgöranden) och litteratur som finns på området för att få vägledning.

Hur kan ett anställningsavtal uppkomma?

Inledningsvis kan nämnas att ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt. Källström och Malmberg presenterar i sin bok ''Anställningsförhållandet - inledning till den individuella arbetsrätten'' (4:e upplagan) tre principiellt olika sätt för hur ett anställningförhållande kan uppkomma.

För det första kan ett anställningsavtal uppstå genom att en arbetsgivare erbjuder en arbetstagare en tjänst som arbetstagaren tackar jag till. Så verkar inte riktigt ha skett i ditt fall. För det andra kan ett anställningsavtal uppstå genom konkludent handlande, som betyder båda parter agerar som att en anställning föreligger. Det kan till exempel vara fallet om en person utan anställningsavtal börjar arbeta för arbetsgivaren och får ut lön varje månad, utan att något egentligt anställningsavtal har diskuterats. Inte heller denna situation verkar stämma in på din situation.

Det tredje sättet kan däremot vara mer intressant att fördjupa sig i. En anställning kan komma till stånd genom ett vårdslöst handlande av arbetsgivaren i en anställningssituation. Om arbetsgivaren genom ett visst beteende ger den arbetssökande en befogad uppfattning om att en anställning kommit till stånd, finns det en skyldighet för arbetsgivaren att klargöra för den arbetssökande att någon anställning ännu inte kommit till stånd. Om arbetsgivaren inte klargör detta, kan arbetsgivarens passivitet leda till avtalsrättslig bundenhet (detta har avgjorts i tidigare rättsfall, se Arbetsdomstolen (AD) 2003 nr 105 och AD 1981 nr 131).

Det är svårt att ange exakt vilken tidpunkt som arbetsgivaren i ditt fall var skyldig att klargöra för dig att något anställningsförhållande inte uppkommit. Källström och Malmberg skriver som ett exempel i sin bok att om ett företag ringer upp en arbetssökande efter flera kontakter och ställer frågor om utformning av visitkort, är arbetsgivaren vid ett sådant tillfälle skyldig att klargöra att anställningsavtal inte har uppkommit ännu.

Bedömning i ditt fall

Om man ska försöka göra en bedömning i ditt fall, anser jag att företaget skulle ha klargjort för dig att ett anställningsavtal inte hade uppståt, när säljchefen ville boka upp ett möte för att presentera erbjudandet. Jag tycker då att du har haft fog för att tro att anställningen var säkrad.

Eftersom det inte finns någon specifik bestämmelse i lagtext om det som jag nu har beskrivit, vill jag påminna dig om att det är svårt att ge ett exakt svar. Det är upp till en domstol att avgöra om ett anställningsavtal har uppstått eller inte, men en domstol brukar följa samma linje som Arbetsdomstolen har dömt i tidigare fall.

Jag vill också påminna dig om att det är arbetstagaren som ska bevisa att arbetsgivarens beteende har varit sådant att denne borde ha meddelat arbetstagaren att en anställning inte kommit till stånd (detta har klargjorts i Arbetsdomstolens avgörande 1986 nr 24).

Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se.


Carl Trolle OlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000