Hur kan ett äktenskapsförord formuleras?

FRÅGA
Hur formuleras ett äktenskapsförord där ett fritidshus som idag ägs av ena maken och utgör dennes enskilda egendom ska övergå till giftorättsgods?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste tre krav vara uppfyllda. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, det måste signeras av båda makarna och det måste skickas in till Skatteverket för registrering. Det är mycket viktigt att äktenskapsförordet verkligen skickas in till Skatteverket, annars blir det inte giltigt. De tre kraven kan utläsas ur Äktenskapsbalkens 7 kap. 3§.

Så länge äktenskapsförordet uppfyller de tre kraven ovan och tydligt talar om vad det är makarna vill uppnå med äktenskapsförordet så finns egentligen inga övriga krav på hur det ska formuleras. Ett äktenskapsförord som talar om att ett fritidshus som tidigare varit ena makens enskilda egendom numera ska räknas som giftorättsgods skulle exempelvis kunna formuleras såhär:

”Vi (namn och efternamn) och (namn och efternamn) beslutar härmed att fritidshuset (fastighetsbeteckning), som tidigare varit (namn och efternamns) enskilda egendom, istället ska utgöra en del av vårt gemensamma giftorättsgods.”

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94413)