Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

2020-07-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej. Har en fråga angående hundköp. Köpte en valp till familjen betalat 10.000 men 2000 har min 18 åring betalat och jag 8000 kr. Vi skrev hunden på nätet på henne men jag skrev på köpekontrakt. Min dotter lurar av mig pengar hela tiden kan inte stå emot henne. Så jag har inget val än att sälja valpen Min dotter betalar inte försäkring hon går inte ut med den och betalar inte hans mat men ändå tänker hon stämma mig om jag säljer hunden för hon menar på att den står i hennes namn. Har hon någon chans att vinna målet om hon skickar in en stämningsansökan? Eller är det överhuvudtaget en grej för en domstol att ta upp som ett mål? Tacksam för svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samäganderätt stadgas i Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (samäganderättslagen).

Din fråga är om du kan sälja en hund utan din dotters godkännande utan risk för att din dotter kan vidta rättsliga åtgärder. Ett kort svar på den frågan är: nej. Däremot misstänker jag att det föreligger samäganderätt till hunden mellan dig och din dotter. I mitt svar kommer jag därför att utreda om det föreligger samäganderätt till hunden. Om det föreligger samäganderätt innebär det att både du och din dotter har vissa rättigheter, en sådan rättighet är att en samägare kan begära en offentlig auktion.

När föreligger samäganderätt och vem äger en hund?

När två eller flera personer äger lös egendom tillsammans uppstår samäganderätt (1 § samäganderättslagen). I lagens mening är hundar lös egendom som går att samäga trots att de många gånger betraktas som en familjemedlem.

Samäganderätt uppstår om personerna har köpt och betalat hunden i syfte att äga den gemensamt. Att en av samägarna har betalat för löpande kostnader såsom foder, försäkring och veterinärkostnader påverkar inte på äganderätten, inte heller att hunden bor hos en av samägarna.

Den som står som ägare till hunden i Jordbruksverkets register eller i köpeavtalet kan vara ett bevis på att personen äger hunden. Men att någon är registrerad som ägare eller står på köpeavtalet är inte tillräckligt för att utesluta att det finns andra samägare till hunden. Om det finns bevis på att flera personer har betalat för en hund och att syftet med köpet var ett gemensamt ägande så föreligger ett samägarskap.

Vad innebär samäganderätt?

Samäganderätt innebär bland annat att det krävs samtycke från alla samägare vid frågor och åtgärder som rör hunden (2 § samäganderättslagen). Det innebär till exempel att samägarna ska komma överens om var hunden ska bo ska eller om den ska säljas. Löpande kostnader som mat, försäkring och veterinärkostnader ska betalas gemensamt om ingenting annat är bestämt.

Vad händer om samägare inte kommer överens?

Om samägare inte kommer överens kan en samägare gå till domstol och begära att hunden ska säljas på offentlig auktion som en god man ansvarar för (6 § samäganderättslagen). Den samägare som begär att domstolen ska sälja hunden ska först och främst bevisa att hen är samägare. På den offentliga auktionen kan allmänheten och alla samägare delta.

Rekommendation

Jag tolkar utifrån uppgifterna i frågan att det föreligger samäganderätt av hunden mellan dig och din dotter. Detta beror på att du har betalat en del av köpeskillingen och även har skrivit på köpekontraktet. Med tanke på att du och din dotter inte är överens gällande frågan om försäljning av hunden, kan du vända dig till din närmsta tingsrätt. Där kan du ansöka om ett förordnande av god man enligt samäganderättslagen. Ansökningsavgiften till tingsrätten är 900 kr. Efter ett förordnande av god man, kan hunden ska säljas på offentlig auktion som den gode mannen ansvarar för. Den gode mannen har rätt till arvode och ersättning för sina kostnader, denna kostnad ska samtliga samägare stå för i förhållande till sin lott i egendomen.

Detta speciella tillvägagångssätt är nödvändigt för att din dotter, som är samägare av hunden, inte ska kunna vidta några rättsliga åtgärder gentemot dig om du väljer att sälja hunden på ett annat sätt. Proceduren är således annorlunda på grund av att det föreligger ett samägandeskap. Det bästa vore om ni båda kom överens om en vanlig försäljning av hunden eller att din dotter köper ut dig från din andel av hunden. Din dotter är samägare till hunden och jag rekommenderar dig inte att sälja hunden utan hennes samtycke.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?