Hur kan en polisanmälan om egenmäktigt förfarande skrivas av?

2020-01-16 i Förundersökning
FRÅGA
Hur kan polisen hävda att en anmälan om egenmäktigt förfarande är civilrättsligt och därför ha rätt att skriva av anmälan. Egenmäktigt förfarande är väl ändå ett brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, det stämmer att egenmäktigt förfarande är ett brott och det finns reglerat i Brottsbalkens (BrB) 8 kapitel, 8 §. Med tanke på att jag inte känner till några närmare uppgifter i ditt fall så kan jag bara uttala mig om vad som gäller rent allmänt. Polisens uttalande förefaller enligt min mening lite märkligt när denne hävdar att det är "civilrättsligt" då det enligt lag utgör ett brott och på den grunden väljer att lägga ner din anmälan. Givetvis kan brottet egenmäktigt förfarande aktualisera en rad civilrättsliga frågor som utfående av skadestånd och bättre rätt till egendom, men det förtar inte gärningens ställning som brott.

Polisen ska enligt rättegångsbalkens (RB) 23 kap. 1 § stycke 1 inleda en förundersökning så snart som möjligt om det på grund av angivelse finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åta har förövats. Vilket egenmäktigt förfarande gör. Det råder alltså en förundersökningsplikt för polisen och denna princip innebär en skyldighet att inleda utredning om det ligger inom det rimligas gräns att anta att en utredning kan leda till att saken klaras upp och att någon kan lagföras för brottet (se RB 23 kap. 1 § stycke 2). Det blir lite svårt för mig att uttala mig om hur polisen kan ha resonerat eller på vilken grund de skrev av din anmälan men polisen har i vart fall en lagreglerad rätt att göra så under vissa omständigheter. Men att enbart skriva av din anmälan därför att det är en civilrättslig fråga förefaller enligt min mening som märkligt.

Mitt råd är att du vänder dig till polisen och ber om ytterligare uppgifter om på vilken grund din polisanmälan lades ner, eftersom de i regel har en lagstadgad utredningsplikt. Behöver du ytterligare juridisk hjälp får du gärna höra av dig till oss på Lawline på info@lawline.se.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till.

Med vänlig hälsning,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (461)
2020-09-20 misstänkt för narkotikabrott, vad får polisen göra?
2020-09-18 Slutdelgivning - Vad innebär det?
2020-09-16 Kallelse till förhör, vittne eller brottsmisstänkt?
2020-09-14 Vem kan polisanmäla ett brott och hur ser processen ut?

Alla besvarade frågor (84287)