Hur kan en make trygga sina besparingar från att hamna hos den avlidne makens barn sedan tidigare äktenskap?

Hej,

Min pappa har avlidit. Han och mamma hade inte skrivit något äktenskapsförord eller testamente.

Mamma är i livet. Saken är den att han har tre barn sedan tidigare.

Min fråga till er är om det finns något sätt vi kan göra för att trygga mammas besparingar? Hon har inte mycket sparat men vill gärna behålla dom. Bouppteckningen kommer ske om ca en månad.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en möjlighet att genom att avstå från en bodelning med sin avlidne make undvika att makens barn sedan tidigare äktenskap "ärver" hennes tillgångar genom bodelningen som ju ska ske innan arvet ska delas ut (1 kap. 5 § äktenskapsbalken och 3 kap. 1 § ärvdabalken). Möjligheten innebär att vardera part behåller sitt giftorättsgods, vilket kort och gott innebär att hon inte behöver dela med sig av tillgångar som hon äger (12 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Begäran om så kallad "12:2" ska framställas senast vid bodelningstillfället. Det är också möjligt att framföra detta redan vid bouppteckningen, vilket innebär att det i bouppteckningen antecknas alternativt kryssas i att makan begär att vardera part behåller sitt giftorättsgods enligt 12:2. Hon måste då även antingen skriva under en separat handling där detta framgår, eller skriva under bouppteckningen som så kallad bouppgivare.

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning