Hur kan en bröstarvinge avstå från arv?

2015-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Vet att man inte kan utesluta sin SON vid testament.Men!Om Sonen skriver under att han avstår sin arvsrätt!!Är det Juridiskt bindande?Är det något som kan fungera?
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken (1958:637), ÄB. För att ett avtal där man avsäger sig sin rätt till arv ska bli giltigt fullt ut krävs att avtalet ska vara skriftlig, den som avsäger sig arv måste vara minst 18 år och får inte vara satt under förvaltarskap, samt att om den som avsäger sig rätt till arv är bröstarvinge ska bröstarvingen ha fått skälig kompensation för arvsavståendet. Vad som är skälig kompensation ska avgöras utifrån omständigheterna. Kompensationen bör i regel motsvara laglotten. Detta följer av 17 kap. 2 § ÄB.

Det hela blir kanske ett nollsummespel, men om arvingen aldrig begär någon kompensation och inte heller begär jämkning av testamente i samband med dödsfallet blir denne arvslös.

Om det föreligger ett testamente som kränker bröstarvingens arvslott kan denne genom 7 kap. 3 § ÄB också begära jämkning för att få ut sin laglott. Begärs inte någon jämkning blir testamentet gällande, På så vis kan en bröstarvinge också avstå från sin laglott.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (316)
2020-11-28 Arvsavstående efter dödsfall
2020-11-15 Går skulden i arv? Hur avsäger man sig sin rätt till arv?
2020-11-11 Arv vid arvsavstående respektive arvsavsägelse
2020-11-09 Kan en bröstarvinge avsäga sig sitt arv?

Alla besvarade frågor (86567)