Hur kan det vara olagligt att sprida något som står i en allmän handling?

FRÅGA
Om det kan vara olagligt att ordagrant sprida något som står domar, då är väl domarna också olagliga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar varför det kan utgöra förtal att citera en dom, när domen i sig är offentlig lagligt.

Brottet förtal

Brottet förtal föreligger när någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. I vissa fall kan det dock vara försvarligt att i viss utsträckning lämna uppgifter som i sig kan utgöra förtal. För att ansvarsfrihet ska gälla krävs att personen som lämnat uppgifterna kan visa att uppgifterna är sanna, eller att det i vart fall funnits skälig grund för dem.

Att, genom att citera en dom, utpeka en annan person som klandervärd eller brottslig kan alltså vara olagligt, om det är ägnat att utsätta personen för andras missaktning.

Offentlighetsprincipen

I Sverige tillämpar vi något som kallas offentlighetsprincipen. Det innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut. Vissa domar och beslut kan vara skyddade av sekretess. Handlingsoffentlighetens syfte definieras i tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § (här), där det står att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning.

Sammanfattningsvis kan sägas att skillnaden blir att ett ordagrant återgivande av en dom kan anses brottsligt om det görs för att utpeka någon som brottslig eller klandervärd, med avsikten att utsätta personen för missaktning. Att domar hålls offentliga för allmänheten är däremot för att uppfylla syftet med en allsidig upplysning och ett fritt meningsutbyte, inte för att utpeka någon som klandervärd.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (116)
2020-06-30 Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?
2020-06-23 Hur tar man reda på om en person har ett giltigt körkort?
2020-05-28 Kan man begära att Mr Koll tar bort personuppgifter om en själv?
2020-03-30 Kan jag få tag i en dom som meddelats för mer än tio år sedan?

Alla besvarade frågor (82785)