Hur kan beslut om A-kassa överklagas?

2017-07-12 i A-kassan
FRÅGA
Hej.Jag har via en jurist på Unionen drivit ett ärende där jag endast fick grundersättning (320kr/dag) från akassa trots ett sammanhållet medlemskap i både Unionen och deras akassa i flera år.Då jag efter en friställning som tjänsteman (2012) fick ett bemanningsjobb via mitt eget bolag ändrade jag mitt medlemskap (2013) från tjänsteman till egen företagare. September 2014 upphörde bemanningsjobbet och jag ansökte om akassa i Oktober. Jag hade då tagit ut lön varje månad från Januari 2013 till September 2014 (21 månaders sammanlagt löneuttag från egna bolaget). Akassan beslutade enligt deras regler att jag endast var berättigad till grundersättning då jag inte hade några inkomster från bolaget i min senaste taxerade inkomst (som då gällde 2012). I December kom taxerade inkomsten för 2013 (där jag hade inkomst från bolaget på ca 375.000kr) och trots att överklagan registrerades när den nya taxerade inkomsten blev klar avslogs den.En jurist från Unionen har drivit detta nu så långt det går. Det sista beskedet var att ärendet inte skulle tas upp för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.Rent krasst kan man konstatera att hade jag INTE ändrat medlemskap ELLER om jag ansökt akassa 6 veckor senare hade jag varit berättigad till min fulla ersättning.Min undran är om detta kan drivas vidare i någon annan instans eller myndighet eller är det kört...
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domstol
Arbetslöshetsersättning, även kallad a-kassa, betalas ut av Arbetsförmedlingen vilken är en förvaltningsmyndighet. Detta innebär att Arbetsförmedlingens beslut om a-kassa överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (22a § FL samt 49 § Lag om arbetslöshetsförsäkring) Förvaltningsdomstolens dom kan i sin tur överklagas till Kammarrätten, där krävs det dock prövningstillstånd. (60 § Lag om arbetslöshetsförsäkring) I sista hand kan det vara möjligt att överklaga Kammarättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen. För att Högsta Förvaltningsdomstolen ska ta upp överklagandet krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd meddelas endast om Högsta Förvaltningsdomstolen anser att det föreligger synnerliga skäl eller att ett avgörande kan få betydelse som prejudikat, dvs ge ledning för hur liknande fall ska bedömas. Eftersom ditt ärende inte togs upp av Högsta Förvaltningsdomstolen är det Kammarrättens alternativt Förvaltningsrättens dom som gäller. Via domstol finns det därför tyvärr inget mer du kan göra.

Andra möjligheter
Om du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom att:
- ha givit dig felaktig information, eller
- har handlagt ditt ärende felaktigt
kan du begära skadestånd från staten. Om du vill göra detta skriver du till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. För att IAF ska kunna behandla ditt skadeståndsanspråk behöver du ge en kort beskrivning av vad du anser ha drabbats av och de omständigheter du åberopar för att styrka detta. Du behöver även ange en tydlig begäran om skadestånd samt preciserat belopp. Huruvida du skulle nå framgång med en sådan begäran kan jag tyvärr inte uttala mig om men det kanske kan vara värt ett försök. Jag rekommenderar dig att i vart fall ta kontakt med IAF för mer information. Du kan läsa mer om IAF här.

Hoppas detta besvarade dina frågor. Om inte eller om du vill ha vidare hjälp av en jurist är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Lycka till!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (45)
2021-09-05 Blir 6-månaders regeln för SGI uppfyld om jhag har varit sjukskriven?
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?

Alla besvarade frågor (97389)