Hur ingås ett avtal för en internetbaserad tjänst?

2018-09-01 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Jag undrar om nedanstående hantering av avtal mellan en kund och mitt aktiebolag är ok. Avtalet gäller abonnemang på en Internet-baserad tjänst.1. En ny kund får ett avtal inkl villkor via e-mail.2. Varken kunden eller någon från mitt bolag skriver på avtalet.3. Avtalet, åtminstone villkoren, görs tillgängligt för kunden att närsomhelst ladda ner online samtidigt som mitt bolag arkiverar aktuell version för varje kund.Räcker detta för att kunden och mitt bolag i juridisk mening kan anses ha accepterat avtalet?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Avtal ingås genom ett anbud och en accept gentemot det anbudet (se 1§ lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218), även känd som avtalslagen). Avtal kan ingås skriftligen, muntligen och genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att två eller flera parter agerar på ett sätt som visar att ett avtal uppstått mellan dessa. Det enklaste och mest förekommande exemplet är att du tar en butiksvara till kassan och betalar för den. I det exemplet har avtal uppkommit genom själva förfarandet av båda parter, snarare än genom den traditionella anbud-acceptmodellen. Samma avtalsexempel för butiksvara gäller även för onlineköp.

En kan alltså inte ha ansetts ingått ett avtal enbart på grund av att ha mottagit ett avtal med tillhörande villkor till sin mejl. Mejlet med avtalet är ett anbud, såvida det inte enbart är en kopia på ett avtal som ingåtts sedan tidigare genom något av de sätt som anförts ovan. Enbart avsaknaden av en skriftlig accept gentemot ett skriftligt anbud, innebär alltså inte att ett avtal inte har ingåtts. Däremot bär ni bevisbördan för att ett avtal har ingåtts på ett annat sätt. Avtalsvillkoren måste för övrigt ha varit tillgängliga för motparten innan personen accepterat avtalet, avtalsvillkor som endast framkommer efter att ett avtal ingåtts gäller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (352)
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?

Alla besvarade frågor (98481)