Hur informeras delägare av samägd egendom om offentlig auktion begärts?

2020-11-20 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag är en av 10 delägare i en fastighet. Om en av delägarna ansöker om offentlig auktion, hur får vi övriga veta det om hen inte berättar för oss?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fastighet ägs gemensamt av flera personer blir samäganderättslagen tillämplig.

En delägare kan kräva att fastigheten säljs på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). En delägares möjlighet att kräva offentlig auktion förutsätter att delägarna inte avtalat om annat. Det innebär att om delägarna avtalat om att delägarna inte ska kunna kräva offentlig auktion, så förloras möjligheten att kräva offentlig auktion.

En ansökan om offentlig auktion ska ges in till tingsrätten och handläggs där. Det är tingsrätten som beslutar om offentlig auktion ska beviljas. Det är därför tingsrättens ansvar att meddela delägarna om ansökningen om offentlig auktion samt att utreda om någon delägare motsätter sig auktionen.

Sammanfattningsvis är det tingsrätten som ansvarar för att informera övriga delägare om en ansökan om offentlig auktion har inkommit till tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (587)
2021-05-05 Hur sker kostnadsfördelningen vid samägande?
2021-05-03 Hur annullerar man ett samäganderättsavtal?
2021-04-30 Samäganderätt av katter och godtrosförvärv
2021-04-30 Betala ränta och amorteringar på sambons lägenhetslån?

Alla besvarade frågor (92024)