Hur hög kommer min föräldrapenning att vara om jag flyttar till Sverige?

Jag har bott och arbetat i Norge i 10 år, heltid och på samma företag hela tiden. Nu har min man blivit erbjuden ett jobb i Sverige som vi värderar att tacka ja till. Vi vill ha ett till barn och nu undrar jag vad jag har för möjligheter till föräldrapenning i Sverige? En handläggare på försäkringskassan menar att jag kan räkna en SGI på tiden jag jobbat i Norge om jag inte får ett jobb innan födsel och om jag skyddar min SGI genom att anmäla mig som arbetssökande på arbetsförmedlingen inom 3 månader efter att jag slutat på mitt jobb i Norge. Och att jag skriver mig i Sverige. Och om jag får ett jobb på minst 6 mån räknas min SGI på det. Stämmer detta? Kan min inkomst från Norge ge mig en SGI och inkomstbaserad föräldrapenning i Sverige om jag skyddar den men inte lyckas få ett jobb innan födsel? Min man börjar isåfall fall jobba 1 juni och om vi fortsätter försöka bli gravid så kan jag ju vara gravid redan när vi flyttar. Jag är svensk medborgare men har som sagt bott och varit skriven i Norge i 10 år. Om detta inte stämmer, vad krävs i så fall för att jag ska få en SGI och går det på nåt sätt att få räkna med det jag jobbat i Norge?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kan börja med att meddela att den informationen du har fått från försäkringskassan är helt korrekt.

En handläggare på försäkringskassan menar att jag kan räkna en SGI på tiden jag jobbat i Norge om jag inte får ett jobb innan födsel och om jag skyddar min SGI genom att anmäla mig som arbetssökande på arbetsförmedlingen inom 3 månader efter att jag slutat på mitt jobb i Norge. Och att jag skriver mig i Sverige?

Det stämmer. För att behålla sitt SGI måste man direkt skriva in sig på arbetsförmedlingen. Varför du får behålla ditt SGI har med fri rörlighet för arbete och sjukförmåner att göra vilket regleras i förordning 883/2004. När du skriver in dig så fryser man din SGI. Missar du att skriva in dig kommer din SGI att falla ned på 0 kr och du kommer därmed bara att kunna få ut föräldrapenning på grundnivå eller lägsta nivå.

Föräldrapenning 240-dagsvillkoret

För att få föräldrapenning på SGI-nivå måste man också uppfylla 240-dagarsvillkoret enligt 12 kap. 35 § SFB annars kommer man bara att få föräldrapenning på grundnivå.

Det finns en sammanläggningsprincip i förordning 883/04 eller 1408/71 ska tillämpas vid bedömning av 240-dagarsvillkoret. När en förälder, som omfattas av förordning 883/04 eller 1408/71, (vilket ni gör) kommer från ett annat medlemsland, dvs norge, kan inkomst i det landet ligga till grund för prövning av frågan om föräldern uppfyller 240-dagarsvillkoret.

Utifrån EG-domstolen (Rockler C-137/04 och Öberg C-185/04) och Högsta Förvaltningsdomstolen (RÅ 2006 ref. 32) har den tolkningen gjorts att det inte krävs någon försäkringsperiod i Sverige att lägga samman den utländska perioden med för att uppfylla 240-dagarskravet. Enbart period med utländsk inkomst kan alltså läggas till grund för att uppfylla villkoret.

SGI-skydd gäller även under tid då den försäkrade helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för vård av barn, om den försäkrade är förälder till barnet och barnet inte har fyllt ett år. Även en förälder som saknar arbete och har skrivit in sig på arbetsförmedlingen eller som vid barnets födelse studerar har rätt till SGI-skydd under denna tid. Det räcker med att föräldern avhåller sig från förvärvsarbete för att vårda barnet för att behålla skyddet när väl barnet har fötts.

Och om jag får ett jobb på minst 6 mån räknas min SGI på det. Stämmer detta?

Så fort du får ett nytt jobb kommer ditt nya jobb ligga till grunden för ditt SGI. SGI bygger på en prognos om vad man kommer att tjäna i framtiden. Denna prognosen handlar då om att man ska få en sjukpenninggrundande inkomst och denna kan ändras hela tiden beroende på din löneutveckling. 6 månaders jobb = ny SGI bestäms efter en genrös prognos innebärande att man inte behöver få ett jobb där man vet att man får arbeta 6 månader. En avsikt att arbeta 6 månader på ett eller annat jobb räcker.

Kan min inkomst från Norge ge mig en SGI och inkomstbaserad föräldrapenning i Sverige om jag skyddar den men inte lyckas få ett jobb innan födsel?

Ja under förutsättning att du skriver in dig direkt på arbetsförmedlingen. Ditt SGI kommer att vara vad motsvarande jobb i Sverige skulle vara värt. Eftersom Norge har betydligt högre löner så kommer ditt SGI att bli utefter vad likvärdigt jobb som du hade i Norge är värt i Sverige. Detta slogs fast i HFD 2012 ref 44. Där slogs fast att när man ska beräkna storleken på en familjeförmån så ska den beräknas med hänsyn till den inkomsten man har haft, vilken yrkeserfarenhet, vilka yrkeskvalifikationer och vad en person i motsvarande situation i det landet dit man kommer skulle ha haft. Kvinnan i fallet fick inte ta sin utländska inkomst rakt av. Istället skulle man titta på en person som hade arbetat i Sverige, med samma arbete, hyffsat lik utbildning och erfarenhet, då är det den inkomsten som ska ligga till grund.

Hoppas det var svar på dina frågor,

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo